Activitats

Dimecres, 12 Juny 2024

Dia · Setmana

11:00

Seminari Gedime: "Bringing Stories to Life: Visual Methods and Emerging Themes"

Conferències i congressos, Divulgació, Recerca - Sala de reunions MRA, Parc de Recerca UAB

Dijous, 13 Juny, 2024

15:00

Defensa de tesi del doctorand Joao Pedro Silveira Martins

Defenses de tesis, Divulgació, Recerca - Sala de Graus de la Facultat de Ciències Polítiques i Sociologia (B1/021)

Dissabte, 15 Juny, 2024

10:30

Graduació dels graus de la Facultat

Actes institucionals, Alumni, Graduacions - Sala Arnau de Vilanova de l'Hotel Campus (Vila Universitària)

Dimarts, 25 Juny, 2024

11:00

Seminari d'innovació docent sobre el disseny universal de l'aprenentatge

Conferències i congressos, Divulgació, Recerca - Sala de Juntes de la Facultat de Ciències Polítiques i de Sociologia

Dijous, 18 Juliol, 2024

12:00

Defensa de tesi de la doctoranda Maria Villellas Ariño

Defenses de tesis, Divulgació, Recerca - Sala de Juntes de la Facultat de Ciències Polítiques i de Sociologia

Dimecres, 24 Juliol, 2024

16:00

Seminari INCASI Living Lab

Conferències i congressos, Divulgació, Recerca - Sala de Juntes de la Facultat de Ciències Polítiques i de Sociologia/En línia