Activitats

Divendres, 17 Maig 2024

Dia · Setmana

09:00

Lliurament de portada i full obra orginial al tutor

Orientació universitària -

14:28

Lliurament portada i full obra original al tutor o tutora

Orientació universitària -

Dilluns, 27 Maig, 2024

09:00

Exposició Casa RTVE Play a Barcelona

Agenda cultural - Casa Seat

14:09

Lliurament TFG definitu

Orientació universitària -

14:30

Lliurament definitiu TFG

Orientació universitària -

Dilluns, 3 Juny, 2024

14:10

Defensa TFG

Orientació universitària -