Activitats

Dimarts, 9 Març 2021

Dia · Setmana

13:05

Sessió informativa online sobre assignatures optatives, mencions i el Treball de Fi de Grau per estudiants de 3r de Turisme i Turisme en Anglès

Orientació universitària, Turisme i Direcció Hotelera - Plataforma Teams

Divendres, 12 Març, 2021

16:00

Inici del Curs en Interpretació del Patrimoni Natural

Màsters i postgraus, Orientació universitària, Turisme i Direcció Hotelera - Escola de Turisme i Direcció Hotelera

Dimarts, 16 Març, 2021

09:00

Inici del Curs online en Customer Experience

Màsters i postgraus, Turisme i Direcció Hotelera - Online

13:00

Sessió informativa online sobre assignatures optatives, mencions i el Treball de Fi de Grau per estudiants de 3r de Direcció Hotelera

Orientació universitària, Turisme i Direcció Hotelera - Plataforma Teams

Dimecres, 17 Març, 2021

13:00

Sessió virtual d'orientació de Mapstell per estudiants de 4t curs dels Graus

Orientació laboral, Turisme i Direcció Hotelera - Plataforma Teams

Dissabte, 20 Març, 2021

10:00

Fira Virtual de Graus de la UAB

Orientació universitària - Online