Doctorats La UAB és reconeguda internacionalment per la qualitat i la innovació en la recerca.
Tria futur, tria UAB.

Concurs Tesi en 4 Minuts

Informació general

Tesi4minuts

El concurs Tesi en 4 minuts té com a objectiu plantejar als estudiants de doctorat, de qualsevol disciplina científica, el repte d’explicar oralment la seva recerca durant un temps màxim de 4 minuts, en un llenguatge senzill i fàcilment comprensible, per a un públic general.

El guanyador o guanyadora participarà com a representant de la UAB al concurs de la Fundació Catalana per a la Recerca, “Tesis en 4 minuts”, que té un primer premi de 3.000€.

Si sou estudiants de, com a mínim, segon curs de doctorat i encara no teniu defensada la tesi, no dubteu en participar!

 • Ser estudiant de doctorat de la UAB, com a mínim de segon curs, amb la matrícula activa i abonada.  
 • No haver defensat la tesi doctoral el dia de la convocatòria del concurs. 
 • Tenir el vistiplau del director o directora de tesi. 
 • Comprometre’s a ser-hi el dia de la celebració del concurs, atès que no es permet la participació a distància, excepte per motius de salut o derivats causats per la covid-19. 
 • Comprometre’s a ometre durant la presentació en públic qualsevol dada o informació confidencial respecte a la recerca. 
 • Comprometre’s, si es guanya, a participar com a representant de la UAB al concurs Tesi en 4 Minuts de la Fundació Catalana per a la Recerca, que tindrà lloc el 22 juny de 2023 al Caixa Fòrum Lleida (en cas de força major la representació recauria en la persona que hagi obtingut el segon premi).

El concurs consta de dues fases:  

 

 1. Primera fase. Els aspirants han d’enviar les propostes mitjançant aquest formulari.

En aquest formulari se’ls sol·licita el següent:  

  • Dades personals.
  • Nom del programa i àmbit de coneixement.
  • Títol de la presentació.
  • Resum en català, castellà o anglès de la tesi doctoral (500 paraules com a màxim), el qual ha de ser en un llenguatge divulgatiu, que pugui entendre un públic no expert en la matèria.
  • Vídeo curt, d’1 min. com a màxim, en què el doctorand o doctoranda ha de presentar-se i explicar el motiu pel qual vol participar al concurs. Aquest vídeo s’ha de gravar en horitzontal i en format MP4. En el formulari s’ha d’introduir l’enllaç des del qual es pot descarregar el vídeo, que estarà penjat a la plataforma que el doctorand o doctoranda hagi escollit. Aquest vídeo podrà ser utilitzat per a la presentació dels finalistes en el concurs i per a la promoció a les xarxes socials. 
  • Adreça o informació de contacte a les xarxes socials (Instagram, Twitter, etc.). Aquest camp és opcional.

  

La selecció de les propostes que passen a la final la duu a terme una comissió formada per un representant del Vicerectorat de Recerca, un representant del Vicerectorat de Comunicació i Cultura, per investigadors de la UAB i membres de la Junta Permanent de l’Escola de Doctorat . La comissió valora la capacitat de síntesi, el llenguatge divulgatiu de la redacció de les propostes, i la capacitat de comunicació demostrada en el vídeo. 

 

El termini per inscriure’s al concurs és del 3 al 22 de març del 2023. El 18 d’abril del 2023 es comunicaran per correu electrònic les candidatures seleccionades que passen a la fase següent. 

ACTUALITZACIÓ: El termini d'inscripció s'ha ampliat fins al 27 de març a les 12 h.
 

 1. Segona fase. Les persones seleccionades hauran d’assistir a una activitat formativa  de 4 hores (2 i 4 de maig 2023, de 10 a 12 h), que les ajudarà a preparar una presentació oral de quatre minuts de durada sobre el tema de recerca vinculat al seu projecte de tesi i amb el qual s’han inscrit. El 17 de maig del 2023 els finalistes faran la presentació davant del tribunal que atorgarà els diferents premis.  

 

Presentacions:  

  • Es considera que una presentació ha començat quan la persona participant comença a parlar. 
  • Es poden fer servir com a llengües el català, el castellà i l’anglès. 
  • Com a material de suport només es poden fer servir diapositives estàtiques, però es recomana no utilitzar-ne més de dues. 
  • S’admet l’acompanyament d’algun material. Es recomana que sigui mínim. 
  • Es pot utilitzar una citació breu o humorística.
  • No es permet fer servir vídeo, ni so, ni instruments musicals, ni disfresses. 
  • Les presentacions es duran a terme en un acte que serà transmès en directe pel canal de YouTube de la UAB. El format d’aquest acte es podrà modificar per tal d’adaptar-lo a les restriccions sanitàries derivades de la covid-19 que siguin vigents en aquell moment. L’ordre de les presentacions per a la segona fase s’estableix mitjançant un sorteig. 

El jurat està format per un representant del Vicerectorat de Recerca, un representant del Vicerectorat de Comunicació i Cultura, per investigadors de la UAB i membres de la Junta Permanent de l’Escola de Doctorat. El jurat valora el contingut, la compressió i la capacitat de comunicació de les presentacions.

El jurat premia les dues millors presentacions (primer i segon premi) i també hi ha un premi del públic. Enguany, per primera vegada, es concedirà una menció especial "Joan Oró" a la transmissió de valors i l’esperit emprenedor per a les tesis presentades en català en el concurs: 300 euros.

             

El premi del públic i la menció especial “Joan Oró” són compatibles amb els premis del jurat (les dotacions econòmiques se sumen).

Podeu consultar les bases del concurs Tesi en 4 minuts en el document que trobareu a continuació. 

 

Protecció de dades 

Les dades personals seran incorporades al fitxer de la Universitat Autònoma de Barcelona, amb domicili a Bellaterra (Cerdanyola del Vallès 08193).

Les dades personals seran tractades amb la finalitat següent: recollir les dades per gestionar el bon funcionament del concurs.

La persona responsable del tractament és Inma Ponte, directora de l’Escola de Doctorat (telèfon: 93 586 85 53, adreça electrònica: escola.doctorat@uab.cat). Les dades personals no seran cedides a terceres persones, excepte en els casos en què legalment estigui permès o sigui de compliment obligat.

Les dades seran conservades durant un període de temps indefinit.

D’acord amb la legislació vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal, teniu dret a revocar, en qualsevol moment, el consentiment atorgat, i podeu exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació, oposició i limitació del tractament i la portabilitat de les dades, davant la persona responsable del tractament o la Secretaria General de la UAB, a l’edifici del Rectorat del campus universitari de Bellaterra (Cerdanyola del Vallès), o mitjançant correu electrònic a escola.doctorat@uab.cat.

També podeu fer les consultes oportunes en relació amb el tractament de les vostres dades personals a l’adreça electrònica del responsable de protecció de dades de la UAB: proteccio.dades@uab.cat.

Així mateix, podeu presentar les reclamacions que considereu adients davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades.

 

Acceptació de les bases i normativa aplicable  

La participació en aquesta convocatòria suposa l’acceptació plena d’aquestes bases. Qualsevol dubte sobre la interpretació o qualsevol incidència que es pugui produir durant el període de vigència de la convocatòria els ha de resoldre la unitat organitzadora, i les seves decisions són inapel·lables.