Doctorats La UAB és reconeguda internacionalment per la qualitat i la innovació en la recerca.
Tria futur, tria UAB.

Concurs Tesi en 4 Minuts

Informació general

Tesi4minuts

El concurs Tesi en 4 minuts té com a objectiu plantejar als estudiants de doctorat, de qualsevol disciplina científica, el repte d’explicar oralment la seva recerca durant un temps màxim de 4 minuts, en un llenguatge senzill i fàcilment comprensible, per a un públic general.

El guanyador o guanyadora participarà com a representant de la UAB al concurs de la Fundació Catalana per a la Recerca, “Tesis en 4 minuts”, que té un primer premi de 3.000€.

Si sou estudiants de, com a mínim, segon curs de doctorat i encara no teniu defensada la tesi, no dubteu en participar!

 • Ser estudiant de doctorat de la UAB, com a mínim de segon curs, amb la matrícula activa i abonada.
 • No tenir defensada la tesi doctoral el dia de la convocatòria del concurs.
 • Tenir el vistiplau del director o directora de tesi.
 • Comprometre’s a ser-hi el dia de la celebració del concurs, atès que no es permet la participació a distància, excepte per motius de salut o derivats causats per la covid-19.
 • Comprometre’s a ometre durant la presentació en públic qualsevol dada o informació confidencial respecte a la recerca.
 • Comprometre’s, en cas de guanyar, a participar com a representant de la UAB en el concurs Tesi en 4 Minuts de la Fundació Catalana per a la Recerca, que tindrà lloc durant el dimecres 22 de juny de 2022, de 17 a 19 h, a l'Auditori de l'Espai Movistar.
 • Comprometre’s a presentar la tesi en 4 minuts (fora de concurs) a la Nit de la Recerca de 2022 a Barcelona, amb data per determinar i que es comunicarà al més aviat possible.

El concurs consta de dues fases: 

 

 1. Primera fase. Els aspirants han d’enviar les propostes mitjançant un formulari que trobaran al web www.uab.cat/tesi4minuts.

En aquest formulari se’ls sol·licita el següent: 

 • Dades personals.
 • Nom del programa i àmbit de coneixement.
 • Títol de la presentació.
 • Resum en català, castellà o anglès de la tesi doctoral (500 paraules com a màxim), el qual ha de ser en un llenguatge divulgatiu, que pugui entendre un públic no expert en la matèria.
 • Vídeo curt, d’1 min com a màxim, en què el doctorand o doctoranda ha de presentar-se i explicar el motiu pel qual vol participar al concurs. Aquest vídeo s’ha de gravar en horitzontal i en format MP4. En el formulari s’ha d’introduir l’enllaç des del qual es pot descarregar el vídeo, que estarà penjat a la plataforma que el doctorand o doctoranda hagi escollit. Aquest vídeo podrà ser utilitzat per a la presentació dels finalistes en el concurs i per a la promoció a les xarxes socials.
 • Adreça o informació de contacte a les xarxes socials (Instagram, Twitter, etc.). Aquest camp és opcional.

La selecció de les propostes que passen a la final la duu a terme una comissió formada per investigadors de la UAB i membres de la Junta Permanent de l’Escola de Doctorat. La comissió valora la capacitat de síntesi i el llenguatge divulgatiu de la redacció de les propostes.

El termini per inscriure’s al concurs és del 4 al 22 de març del 2022. El 26 d’abril del 2022 es comunicaran per correu electrònic les candidatures seleccionades que passen a la fase següent.

 

 1. Segona fase. Les persones seleccionades rebran una formació de 4 hores entre el 2 i el 6 de maig, que les ajudarà a preparar una presentació oral de quatre minuts de durada sobre el tema de recerca vinculat al seu projecte de tesi i amb el qual s’han inscrit. El 19 de maig del 2022, de 12 a 14 h, els finalistes faran la presentació davant del tribunal que atorgarà els diferents premis.

 

Presentacions: 

 • Es considera que una presentació ha començat quan la persona participant parla.
 • Es poden fer servir com a llengües el català, el castellà i l’anglès.
 • Com a material de suport només es poden fer servir diapositives estàtiques, però es recomana no utilitzar-ne més de dues.
 • S’admet l’acompanyament d’algun material. Es recomana que sigui mínim.
 • Es pot utilitzar una citació breu o humorística.
 • No es permet utilitzar vídeo, ni so, ni instruments musicals, ni disfresses.
 • Les presentacions es duran a terme en un acte que serà transmès en directe pel canal de YouTube de la UAB. El format d’aquest acte es podrà modificar per tal d’adaptar-lo a les restriccions sanitàries derivades de la covid-19 que siguin vigents en aquell moment. L’ordre de les presentacions per a la segona fase s’estableix mitjançant un sorteig.

 

El jurat està format per un representant del Vicerectorat de Recerca i de Transferència, un representant del Vicerectorat de Comunicació i de Promoció, un representant de l’Escola de Doctorat i els representants del PD de la Junta Permanent de l’Escola de Doctorat. 

El jurat premia les dues millors presentacions (primer i segon premi) i també hi ha un premi del públic.
 

             

El premi del públic és compatible amb els premis del jurat (les dotacions econòmiques se sumen).

Podeu consultar les bases del concurs Tesi en 4 minuts en el document que trobareu a continuació. 

 

Protecció de dades 

Les dades personals seran incorporades al fitxer de la Universitat Autònoma de Barcelona, amb domicili a Bellaterra (Cerdanyola del Vallès 08193).

Les dades personals seran tractades amb la finalitat següent: recollir les dades per gestionar el bon funcionament del concurs.

La persona responsable del tractament és Inma Ponte, directora de l’Escola de Doctorat (telèfon: 93 586 85 53, adreça electrònica: escola.doctorat@uab.cat). Les dades personals no seran cedides a terceres persones, excepte en els casos en què legalment estigui permès o sigui de compliment obligat.

Les dades seran conservades durant un període de temps indefinit.

D’acord amb la legislació vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal, teniu dret a revocar, en qualsevol moment, el consentiment atorgat, i podeu exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació, oposició i limitació del tractament i la portabilitat de les dades, davant la persona responsable del tractament o la Secretaria General de la UAB, a l’edifici del Rectorat del campus universitari de Bellaterra (Cerdanyola del Vallès), o mitjançant correu electrònic a escola.doctorat@uab.cat.

També podeu fer les consultes oportunes en relació amb el tractament de les vostres dades personals a l’adreça electrònica del responsable de protecció de dades de la UAB: proteccio.dades@uab.cat.

Així mateix, podeu presentar les reclamacions que considereu adients davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades.

 

Acceptació de les bases i normativa aplicable  

La participació en aquesta convocatòria suposa l’acceptació plena d’aquestes bases. Qualsevol dubte sobre la interpretació o qualsevol incidència que es pugui produir durant el període de vigència de la convocatòria els ha de resoldre la unitat organitzadora, i les seves decisions són inapel·lables.