Vés al contingut principal
Universitat Autònoma de Barcelona
Servei de Genòmica (SG)

Sol·licitud d'assaig

Documentació

Sol·licitud d'assaig

Condicions per l'enviament de les mostres:

 • Horaris: el Servei us atendrà de 8:30h a 16:30h hores de dilluns a divendres
 • Telèfon de contacte: 935868945/47

Instrucció d'enviament de les mostres:

 • S'ha d'indicar la data que feu l'enviament, el nombre de tubs o plaques que envieu, la temperatura i en quin dissolvent es troben. 
 • El client és responsable de garantir les condicions adequades fins la seva recepció al SG. 
 • Es guardaran en el Servei durant un mes, després del lliurament dels resultats.
 • L'entrega de resultats es realitzarà en un termini màxim d'una setmana, excepte en casos d'emergència. Els resultats es poden recollir en CD, en USB, en paper o via correu electrònic i es guarden en el servei durant 1 any, posterior a l'entrega dels resultats.
 • Totes les mostres han de venir acompanyades de la fulla de Sol·licitud d'assaig degudament emplenada. Sobretot el número de Projecte i el Centre Gestor (en el cas dels usuaris interns UAB), número de Comanda Interna (en el cas dels usuaris de Centres Públics) el NIF de l’empresa (en el cas dels usuaris Externs)
 • El SG no es responsabilitza de les etapes d'assaig que no han estat realitzades pel personal del SG.
 • La utilització d'equips en regim d'autoservei requereix autorització i entrenament per part del responsable de l'equip del SG i ha d'anar acompanyat de la sol·licitud d'assaig aprovada per l'Investigador Principal.
 • Podeu exercir els vostres drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, limitació del tractament i portabilitat de les dades personals enviant la vostra sol·licitud al responsable del tractament de dades a l’adreça: sgb@uab.cat
 • Podeu obtenir informació addicional i detallada del tractament de les vostres dades personals en el següent enllaç: Tractament de dades personals