Vés al contingut principal

Anàlisi de fragments (GeneMapper)

  • El seqüenciador automàtic permet l'anàlisi de la grandària i quantitat de fragments de DNA amplificats per PCR i marcats amb fluorescència, mitjançant el software GeneMapper. 
  • Aquesta metodologia utilitza primers marcats amb els mateixos fluorocroms que s'empren en la seqüenciació de DNA. Un dels fluorocroms s'utilitza sempre com a estàndard intern. Aquest estàndard té una doble funció. Primera i més important, donar la mida i la quantitat de cada fragment de PCR, eliminant la variació entre capil·lars. Segona, com a control positiu per al anàlisi, ja que encara que la PCR falli permet al software realitzar una assignació acurada dels resultats. 
  • El GeneMapper ofereix un anàlisi senzill i precís de PCRs¿ múltiples, doncs en una mateixa electroforesi es poden separar diferents fragments combinant grandàries i colors. 

Equip: Seqüenciador ABI3500 Genetic Analyzer 

Filtres: D, G5, Any4Dye 

 
  Condicions de les mostres per Seqüenciar
Electroforesi de les mostres per Anàlisi de Fragments Es realitza en capil·lars de 50 cm que permeten obtenir resultats en 1 o 2 hores. Les mostres venen preparades per l'usuari amb Formamida i el marcador intern
Producte de PCR marcat amb fluorofors