Vés al contingut principal
Universitat Autònoma de Barcelona
Servei de Genòmica (SG)

Seqüenciador Sanger

Marca: Applied Biosystems  

Model: ABI3500 Genetic Analyczer 

Capil·lars: 8 capil·lars de 50 cm. Permet 8 lectures simultànies fins a unes 800-900 pb 

Capacitat max: 2 plaques de 96 pouets 

Kits: Big Dye Terminator 1.1 i Big Dye Terminator 3.1 

Filtres Anàlisi de Fragments: D, G5, Any4Dye, E 

Informació complementària

equipament1