Vés al contingut principal
Universitat Autònoma de Barcelona
Departament de Matemàtiques

Modelització

En un mapa imaginari de la ciència, les matèmàtiques podrien ser una illa, situada en una posició més o menys central, de la qual surten ponts, o altres vies de comunicació, que les connecten amb les altres ciències. Un cop establertes, aquestes vies permeten que la ciència en qüestió es beneficiï de la potencia deductiva de les matemàtiques. Això és cert en la mesura en què es compleixin les hipòtesis que s’hagin adoptat en pasar del món real al món ideal de les matemàtiques. En qualsevol cas, però, abans d’utilitzar aquestes vies cal construir-les. Això és precisament el que fa la modelització matemàtica."

[Presentació de l'exposició que es va fer a la Biblioteca de Ciència i Tecnologia de la UAB l'any 2011]

Exposició Matemàtiques i Covid. Dia Pi 2021