Normes de funcionament de l'aparcament reservat de la Plaça Cívica
17.10.2012 Vivir  -  Normes de funcionament

La remodelació de l’aparcament de la Plaça Cívica ha tingut els objectius següents:

- Incrementar les places reservades per a la comunitat universitària a l’aparcament amb més    demanda de la Universitat.
- Millorar-ne la funcionalitat, la fluïdesa i la seguretat.
- Reduir l’elevat índex d’indisciplina i garantir el dret a accedir-hi de tots els usuaris.
- Garantir la seguretat en els desplaçaments.
- Garantir l’accés de les persones amb mobilitat reduïda.
- Reordenar els espais de càrrega i descàrrega i de recollida de residus.

Per assolir aquests objectius s’han dut a terme les actuacions següents:

- Tancament de l’aparcament amb barreres. L’accés és exclusiu per als membres de la comunitat universitària. D’aquesta manera s’han recuperat unes 150  places que abans eren ocupades per persones alienes a la Universitat.
- Reordenació i racionalització de l’esquema de circulació.
- Senyalització i protecció d’espais.
- Habilitació d’espai per a vianants i persones amb mobilitat reduïda, garantint la seguretat i la comoditat en els desplaçaments.
- Ampliació de les places per a persones amb mobilitat reduïda.
- Ubicació d’una zona de càrrega i descàrrega i una altra de recollida de residus.

 

El mes de maig de 2013 finalitza el període de proves del sistema de gestió de l’aparcament de la Plaça Cívica a través de barreres.
 

Durant aquest període s’ha solucionat el problema de les cues generades per la manca de capacitat d’accés inicial i s’ha identificat, informat i solucionat les incidències detectades amb les targetes UAB (xips que no funcionen, targetes caducades, versions antigues, etc.). També s’han millorat aspectes de senyalització i s’ha incrementat lleugerament la capacitat.

En aquest període el personal de suport present a les barreres d’entrada i de sortida ha facilitat l’accés de tots aquells usuaris que hagin pogut tenir algun problema amb la seva targeta.

Un cop finalitzat el període de proves i informació l’aparcament funcionarà de forma autònoma, sense la presència dels assistents. Per tant, aquells usuaris que no tinguin targeta UAB o que no hagin solucionat amb el seu centre les possibles incidències (targetes caducades, inhabilitades, etc.) no podran accedir a l’aparcament.

Els usuaris que no puguin accionar la barrera podran sortir del vial d’accés a l’aparcament pel desviament de l’esquerra.

NORMES DE FUNCIONAMENT

Per tal d’aconseguir un funcionament eficaç de l’aparcament en benefici de la comunitat universitària s’han establert les següents normes de funcionament. És imprescindible la implicació de tots els usuaris en el compliment escrupolós d’aquestes normes així com les normes i sentits de circulació regulats amb la senyalització existent per garantir aquest bon funcionament.  No respectar aquestes normes implicarà que l’aparcament no podrà fer la seva funció correctament en perjudici de tots els usuaris.

No respectar les normes d’ús de manera reiterada implicarà la desactivació de la targeta per a aquest aparcament.

Aparcar fora dels llocs permesos(zones de vianants, espais per a persones amb mobilitat reduïda o càrrega i descàrrega) comportarà les sancions pertinents i la desactivació de la targeta per a aquest aparcament.

Aparcament amb control d’aforament
Per tal d’assolir els objectius abans esmentats, l’aparcament de la Plaça Cívica es considera un aparcament de rotació (cal entrar i sortir cada dia, no es pot fer servir com a garatge), reservat a la comunitat universitària amb control d’aforament. D’aquesta manera es vol garantir al màxim la igualtat d’oportunitat d’accés.

No hi ha possibilitat de reservar places, per tant, les places s’aniran omplint a mida que arriben els usuaris.

L’aforament de l’aparcament és de 242 places.

El sistema anirà descomptant places del total disponible conforme vagin entrant o sortint vehicles.
La informació sobre si l’aparcament està lliure o complet es mostrarà als cartells electrònics de l’entrada.

Horari
L’aparcament està permès tots els dies de l'any de les 6:00h a les 24h.
Les barreres estaran baixades les 24 hores tots els dies de la setmana, excepte els dissabtes no festius.
Els dissabtes no festius de 9:00h a 21:00h l’accés serà lliure. Els cotxes que quedin a l’aparcament a partir de les 21:00 h només podran sortir trucant al Servei de Seguretat i Vigilància (93 581 25 25) qui obrirà manualment la barrera de sortida.

Estada continuada permesa a l’aparcament: màxim de 16 h. Per garantir la màxima igualtat d’oportunitats en l’accés a l’aparcament l’estada màxima permesa de forma continuada és de 16 h. D’aquesta forma es vol evitar que moltes places quedin ocupades de forma permanent per cotxes que fan servir l’aparcament com a garatge.

Imprescindible marcar a l’entrada i a la sortida
L’aparcament té un aforament limitat. El sistema anirà descomptant places del total disponible conforme vagin entrant o sortint vehicles. Per tal de comptar o descomptar la plaça és imprescindible marcar i que el cotxe passi per la barrera.

Per accionar la barrera és imprescindible posar la targeta UAB al lector que trobarem just abans d’aquesta cada cop que s’entra i se surt del pàrquing ja que el sistema reconeix si el cotxe està aparcat o ja ha abandonat l’aparcament. És a dir, no es podrà sortir si no s’ha introduït la targeta a l'entrada, ni tornar a utilitzar la targeta, per a entrar, si no s'ha sortit abans. Si entrem aprofitant l’obertura de barreres del cotxe de davant no podrem sortir perquè el sistema no haurà pogut detectar que hem entrat. Si sortim sense posar la targeta el sistema interpretarà que encara estem a dins i no ens deixarà entrar l’endemà. Si fem aquestes pràctiques, el comptatge de places no funcionarà correctament i es donaran situacions com que el cartell digui que l’aparcament està complet o lliure i que la realitat sigui la contrària, perjudicant, així, a la resta d’usuaris.

Per aquest mateix motiu no podrem fer servir targetes diferents per entrar i sortir.

És molt important aparcar únicament a les places pintades com a aparcament, ocupant l’espai d’una sola plaça.

Expulsió automàtica a les 16 hores d’estada. 
Un cop passat el període màxim d’estada permesa de 16 h. el sistema farà una expulsió automàtica i entendrà que el cotxe ha sortit.

D’aquesta manera, es vol evitar l’ús de l’aparcament com a garatge. Si un usuari deixa el cotxe més de 16 h seguides, quan vulgui sortir no podrà i haurà d’estacionar el vehicle i trucar al Servei de Seguretat i Vigilància (93 581 25 25) qui obrirà manualment la barrera.

Amb aquesta expulsió automàtica també s’evitarà que els usuaris que, pel motiu que sigui, surtin de l’aparcament sense marcar, comptin com a plaça ocupada l’endemà quan realment no són a l’aparcament. El dia següent podran entrar sense problema sempre que hagin passat les 16 h. de la seva entrada anterior.

Sigueu sempre conscients si el sistema us ubica a l’aparcament o no, per poder planificar les vostres estades.

Cal deixar baixar la barrera totalment abans d’introduir la targeta. Si introduïu la targeta abans que baixi totalment la barrera després de l’entrada del vehicle precedent, el sistema no registrarà l’entrada i la barrera continuarà baixant. No s’obrirà fins que marqueu novament un cop hagi baixat totalment.

Incidències 
Si no podeu entrar al pàrquing pot ser per diferents motius:

- Aforament complet. Aquesta circumstància queda reflectida al cartell electrònic de l’entrada. En aquest cas haureu de buscar aparcament a una altra zona del campus abandonant el carril d’entrada pel desviament a l’esquerra o podeu esperar que quedi alguna plaça lliure sempre que no destorbeu altres usuaris.

- No veu marcar a la sortida el dia anterior i el sistema considera que encara esteu a dins.  Podeu esperar a que passin les 16 h. des de la vostra entrada anterior. Passat aquest temps el sistema us expulsa automàticament i ja considera que heu sortit.

- Targeta no vàlida.Si el xip s’ha espatllat, o la targeta està caducada, o no disposeu de la darrera versió, o cal activar-la al caixer, etc. us heu de dirigir al Suport Logístic de la vostra Facultat o Centre on us orientaran sobre el procediment a seguir.

- Targeta inhabilitada.Si no compliu les normes d’ús de manera reiterada, no respecteu les normes de circulació o aparqueu a espais indeguts la vostra targeta quedarà inhabilitada per a aquest aparcament per tal de garantir els drets dels usuaris que sí que respecten les normes.

Si no podeu sortir de l’aparcament pot ser per diferents motius:

- No heu marcat a l’entrada i el sistema considera que no heu accedit a l’aparcament. En aquest cas cal que aparqueu el vehicle i truqueu al Servei de Seguretat i Vigilància (93 581 25 25) qui obrirà manualment la barrera.

- Targeta no vàlida. Si el xip s’ha espatllat, o la targeta està caducada, o no disposeu de la darrera versió, o cal activar-la al caixer, etc. En aquest cas cal que aparqueu el vehicle i truqueu al Servei de Seguretat i Vigilància (93 581 25 25) qui obrirà manualment la barrera. A continuació, us heu de dirigir al Suport Logístic de la vostra Facultat o Centre on us orientaran sobre el procediment a seguir.

- Heu excedit el màxim permès de 16 hores de permanència a l’aparcament. En aquest cas cal que aparqueu el vehicle i truqueu al Servei de Seguretat i Vigilància (93 581 25 25) qui obrirà manualment la barrera. 

Si el cartell electrònic indica complet però veieu places lliures pot ser per diferents motius:

- Alguns usuaris han sortit sense marcar i el sistema es pensa que encara són a l’aparcament. En aquest cas el sistema recuperarà aquestes places com a disponibles passades 16 hores de les respectives hores d’entrada.

- Alguns usuaris han aparcat a llocs no destinats a aparcament. El sistema compta per cotxes que entren, no per places ocupades. Per tant, les places destinades a aquests usuaris estaran lliures però el sistema les donarà com a ocupades.

- Els últims usuaris que han entrat i han esgotat les entrades permesesencara donen voltes per localitzar aquestes darreres places.

Si el cartell electrònic indica lliure però no trobeu places a l’interior pot ser per diferents motius:

- Alguns usuaris han entrat sense marcar.Si us plau busqueu aparcament a altres espais del campus. No aparqueu a llocs indeguts (zones de vianants, espais per a persones amb mobilitat reduïda o càrrega i descàrrega) ja que limiteu els drets d’altres usuaris. Recordeu que aparcar fora dels llocs destinats comportarà les sancions pertinents i la desactivació de la targeta per a aquest aparcament.


Recordeu que tots som responsables del bon funcionament d’aquest aparcament.  Necessitem la implicació de tots els usuaris en el respecte d’aquestes normes de funcionament per a no perjudicar-nos els uns als altres.

 Convertir en PDF 
Ir a Noticias
Contacta
Si tienes alguna duda sobre una nota de prensa o deseas más información contacta con nosotros
93 581 4032
g.premsa@uab.es
 

 

 

2018 Universitat Autònoma de Barcelona