Agenda

Dimarts, 19 Juny 2018

09:00

"El tipus de governança de la comunicació social a Amèrica del Sud, a les dècades del 2000 i 2010: el cas de Brasil", de Virginia Caetano Baumhardt

Defenses de tesis - Instituto de Filosofís e Ciências Humanas, prédio 43311 - Universidade Federal do Rio Grande do Sul, campus do Vale

10:00

I després del Doctorat, què?

Activitats de participació, Alumni, Conferències i congressos, Orientació laboral - Sala de Cinema de la UAB (pl. Cívica)

Dimecres, 20 Juny, 2018

10:00

"Mechanisms of resistance to T-DM1 in HER2-positive breast cancer", de Junjie Zhang

Defenses de tesis - Auditori Edifici CELLEX/Campus Vall d'Hebron - Facultat de Medicina

10:30

"Enhanced magnetoelectric effects in electrolyte-gated nanoporous metallic alloy and dense metal oxide films", d'Alberto Quintana Puebla

Defenses de tesis - Sala de Graus - Facultat de Ciències

11:00

"Innovació en el disseny i construcció de sensors rotatius òptics", de Néstor Costa Jimeno

Defenses de tesis - Auditori del CRM - Facultat de Ciències

18:30

Relleu generacional i transformació del comportament electoral a Catalunya

Conferències i congressos - Col·legi de Periodistes (Rbla. Catalunya, 10, Barcelona)