Vés al contingut principal
Universitat Autònoma de Barcelona
Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals (ICTA-UAB)

Xavier Gabarrell, membre del Consell d'Administració de l'Autoritat Europea de Seguretat Alimentària (EFSA) 

15 juny 2022
Compartir per WhatsApp Compartir per e-mail

L'investigador de l'ICTA-UAB Xavier Gabarrell ha estat elegit membre de la Junta Directiva de l'Autoritat Europea de Seguretat Alimentària (EFSA), pel Consell de la Unió Europea, després de consultar el Parlament Europeu.

Xavier Gabarrell ICTA-UAB

L'EFSA és l'agència europea finançada per la Unió Europea creada el 2002 per ser una font d'assessorament científic i de comunicació sobre els riscos associats a la cadena alimentària. 

Xavier Gabarrell formarà part de la Junta Directiva en representació de les organitzacions no governamentals mediambientals, concretament de la Fundació Rezero. 

La Junta Directiva vetlla perquè l'Autoritat funcioni de forma eficaç i eficient, compleixi el seu mandat tal com es defineix al seu Reglament de creació i respongui a les expectatives de les institucions europees i nacionals, les parts interessades i el públic. 

La junta compta amb 15 membres amb una àmplia experiència relacionada amb la cadena alimentària, però que no representen cap govern, organització o sector. Quatre membres tenen experiència en organitzacions que representen els consumidors i altres interessos a la cadena alimentària. La Comissió Europea també hi està representada. 

Les decisions de la Junta es prenen per majoria dels membres. Les seves tasques principals són establir el pressupost i els programes de treball de l'EFSA i supervisar-ne l'aplicació, nomenar el Director Executiu i els membres del Comitè Científic i de les comissions tècniques científiques, i garantir que les prioritats de l'EFSA s'ajustin al mandat i a les missions principals, així com altres funcions relacionades amb la gestió financera. 

El Dr Gabarrell i Durany, Catedràtic del Departament d’Enginyeria Química, Biològica i Ambiental de la UAB, és Director d’ICTA-UAB i Coordinador Científic de l’SMART-ER de l’ECIU University. Dirigeix ​​el grup de recerca en Ecologia industrial anomenat Sostenipra i el projecte Fertilecity. És expert en economia circular, agricultura urbana, anàlisi del cicle de vida (LCA), anàlisis de fluxos materials (MFA), i gestió de residus. 21 investigadors (14 des del 2011) han finalitzat i defensat amb èxit llur tesi doctoral sota la seva supervisió.

Reconegut en la llista de Reuters que identifica i classifica als 1.000 millors acadèmics sobre clima del món segons la seva influència. 

Dins de