Vés al contingut principal

Projecte WATER-MINING, innovació sostenible per garantir l'accés a l'aigua potable i al sanejament

13 jul. 2021
Compartir per WhatsApp Compartir per e-mail

L’accés a l’aigua i els seus costos energètics, mediambientals i econòmics són un dels majors reptes als que ha de fer front la societat actual. Segons el Banc Mundial, la demanda global d'aigua per al 2030 superarà el subministrament d'aigua sostenible.

WATER-MINING project ICTA-UAB

L’ICTA-UAB és el responsable i coordinador de totes les accions referents a la co-creació i participació social.

Per tractar d’abordar aquesta problemàtica, l’ICTA-UAB participa en el projecte Horizon2020 WATER-MINING, una iniciativa de recerca i innovació que vol contribuir a garantir l’accés a l’aigua potable i al sanejament.

Per fer-ho possible desenvoluparà solucions tecnològiques innovadores que permetin una gestió sostenible de l’aigua, millorant la dessalinització de l’aigua, extraient fosfats i altres bioproductes de les aigües residuals urbanes, i incrementant la seva circularitat en els seus usos industrials. El projecte considera l’aigua com un recurs, consumible i com un bé perdurable.

Coordinat per la Universitat Tecnològica de Delft, a Holanda, el projecte WATER-MINING agrupa 38 socis públics i privats, i 4 socis col·laboradors de 12 països europeus. S’implementarà a 6 instal·lacions reals arreu d’Europa, en les que es desenvoluparan i provaran noves tecnologies de mineria de l’aigua, incloent aigües residuals urbanes, industrials i aigua dessalinitzada.

WATER-MINING desenvoluparà aquestes tecnologies conjuntament amb els actors i organitzacions del territori on es faran els casos d’estudi, per tal de millorar-ne l’acceptabilitat i els usos, adaptant la tecnologia a les necessitats locals, i no al revés. Per això es crearan Comunitats de Pràctica a cada cas d’estudi, xarxes molt transversals que inclouran administracions públiques, reguladors, acadèmia, indústries, agricultors, actors econòmics, moviments ecologistes o desenvolupadors tecnològics, entre altres. Aquestes comunitats interactuaran amb el projecte al llarg dels 4 anys, aportant la seva experiència i influenciant el desenvolupament tècnic, social i econòmic dels casos d’estudi.

Així mateix s’implementaran 2 Living Labs, bancs de proves reals i entorns d'experimentació on els usuaris i els productors poden co-crear innovacions. El seu principal objectiu és la creació de nous productes, serveis i infraestructures adequades a les necessitats reals de la societat. En aquests processos intervenen tant col·lectius públics com a privats, els escenaris que s'ofereixen són els espais on es desenvolupen i proven prototips tecnològics per a la millora del benestar ciutadà i que tindran una efectivitat real i provada. Estaran situats a la Plataforma Solar de Almería i a la Floating Farm de Rotterdam, a Holanda.

L’ICTA-UAB és el responsable i coordinador de totes les accions referents a la co-creació i participació social. A més a més, dins d’aquest marc de participació també portarà l’execució del cas d’estudi situat a La Llagosta. La planta de tractament d’aigües residuals de La Llagosta és un dels 3 casos d’estudi de mineria urbana.

La majoria de depuradores apliquen un tractament lineal a l’aigua: cada gota s’utilitza només 1 cop abans d’anar aigües avall, de manera que no hi ha reutilització de l’aigua ni circularitat, incrementant-se així el consum global d’aigua.

El tractament d’aigües residuals habitualment suposa una descàrrega important al medi de nutrients reutilitzables, contaminant l'ecosistema i generant eutrofització. Un d'aquests nutrients és el fòsfor, que és essencial per l'agricultura i declarat material crític per la Unió Europea. Cal també reduir el consum energètic en el tractament de les aigües residuals: en una planta depuradora convencional l’extracció de nitrogen i de matèria orgànica suposa una gran despesa energètica que pot arribar al 50% de tota l’energia requerida per la instal·lació.

L’objectiu en el cas d’estudi de La Llagosta és implementar noves tecnologies que facilitin la reutilització d’aigua, redueixin l’energia consumida i recuperin energia i fòsfor de l’aigua tractada. El projecte busca demostrar l’escalabilitat de la planta pilot i la seva viabilitat econòmica.

El Consorci Besòs-Tordera és el propietari de la planta i ACSA-Sorigué la gestiona des de principis de 2019. Actualment només s’extreu el fòsfor i la matèria orgànica a través d’un costós procés biològic i químic. El biosòlid obtingut en el tractament s’utilitza com a fertilitzant en condicions normals.

L’efluent d’aquesta depuradora descarrega al riu Besòs, i la seva ubicació la fa apropiada per reutilitzar l’aigua en indústries i agricultura. El sistema proposat es provarà a escala pilot, tractant un cabal de 400 L/h.

El nou procés tecnològic permetrà extraure la matèria orgànica amb menys costos i convertir-la en biogàs, recuperar el fòsfor com a fertilitzant i obtenir aigua residual tractada apta per a l’agricultura, i aigua d’alta qualitat per a usos industrials.

Dins de