Vés al contingut principal

NICHES, solucions per acabar amb la contaminació dels ecosistemes aquàtics a les ciutats 

29 abr. 2022
Compartir per Whatsapp Compartir per e-mail

El projecte NICHES (Nature's Integration in Cities' Hydrologies, Ecologies and Societies) liderat des de l'ICTA-UAB és una de les 22 propostes científiques subvencionades per BiodivERsA i Water JPI en el marc de la seva Acció COFUND BiodivRestore.

NICHES project held its kick-off meeting (ICTA_UAB)

El projecte es centrarà en cinc ciutats amb reptes diferents com Barcelona, Berlín, Boston, Sheffield i Rotterdam.

La convocatòria, dotada amb una subvenció total de 21,1 milions d'euros, està destinada a projectes de "Conservació i restauració d'ecosistemes degradats i la seva biodiversitat, incloent-hi un enfocament als sistemes aquàtics". 

El nou projecte NICHES va celebrar la reunió d'inici el 21 d'abril del 2022 a Berlín. Durant dos dies, els diferents socis participants van debatre les expectatives i l'abast del projecte, i van tenir l'oportunitat de conèixer-se i establir el to de les futures col·laboracions. Els investigadors de l'ICTA-UAB que participen al projecte són Johannes Langemeyer i Sara Maestre. 

Els desbordaments dels sistemes combinats de clavegueram de residus i d'aigües pluvials a les ciutats són una de les principals fonts de contaminació dels ecosistemes aquàtics i una amenaça per a la biodiversitat marina i d'aigua dolça a Europa i la resta del món. A més d'ambiental, aquesta problemàtica té un fort impacte social i econòmic a moltes zones urbanitzades. 

Agreujada pel canvi climàtic i l'augment de les pluges torrencials, hi ha una necessitat urgent d'augmentar la implementació de solucions restauradores basades en la natura (SBN) que evitin l'escorriment d'aigües pluvials a les zones urbanes i preservar l'ecosistema i la biodiversitat aquàtica. Es tracta de solucions com ara la restauració de riberes, els sistemes urbans de drenatge sostenible, els aiguamolls urbans artificials, la regeneració de cinturons verds urbans o els estanys de bioretenció. Aquestes accions són molt necessàries si es té en compte que el desbordament d'aigües residuals urbanes provoca la contaminació del 38% de les masses d'aigua superficials d'Europa amb bacteris, patògens, residus industrials, olis i greixos, matèria orgànica i residus sòlids. S'estima que el 60% d'aquestes masses d'aigua no tenen un bon estat ecològic. 

Aquests desbordaments produeixen efectes físics (erosió i deposició), contaminació estètica, disminució del contingut d'oxigen de l'aigua i eutrofització, amb efectes en cascada sobre els ecosistemes aquàtics propers, així com en el turisme, la pesca, els esports i les activitats recreatives. Tot i aquests impactes, les aigües urbanes encara no es tenen prou en consideració a les directives europees de control, com la Directiva Marc de l'Aigua (DMA) o les Directives sobre la Naturalesa de la UE, i en la majoria dels Estats membres manquen condicions de referència per a tots els tipus de masses d’aigua (CE2019b). 

El projecte NICHES, dirigit per Johannes Langemeyer, analitzarà i proposarà solucions restauradores basades en la natura (SBN) que permetin mitigar els efectes dels desbordaments del clavegueram combinat a les ciutats i la conseqüent reducció d'aquests impactes als sistemes aquàtics. 

Centrant-se en cinc ciutats amb reptes diferents com Barcelona, Berlín, Boston, Sheffield i Rotterdam, NICHES aborda quatre objectius: examinar els impactes ecològics, socials i econòmics dels desbordaments de clavegueram als ecosistemes aquàtics; desenvolupar solucions basades en la naturalesa urbanes restauratives per estimar els potencials de mitigació de l'escorriment i els seus co-beneficis; avaluar la integració de les SBN restauratives dins dels marcs polítics urbans existents; i considerar de manera efectiva les compensacions entre les necessitats de les persones a través de les diferents parts dels sistemes socioecològics-tècnics urbans, incloent-hi la ubicació de la implementació de les NBS i les àrees al voltant dels cossos d'aigua que reben aquests desbordaments. 

Per això, NICHES examinarà els processos biològics i biofísics crítics per evitar impactes negatius en els ecosistemes aquàtics, i modelarà les funcions hidrològiques i ecològiques de les SBN que milloren l'escorrentia urbana i la capacitat de retenció de la contaminació en diferents escenaris per donar suport a una major comprensió predictiva dels impactes a la biodiversitat. NICHES abordarà a més, els sistemes socials, institucionals i de governança a les ciutats i reconeixerà les compensacions i sinèrgies entre els beneficis específics i les polítiques de conservació i restauració de la naturalesa a tot el SETS per tal de fomentar el codisseny de les transicions urbanes sostenibles i els processos inclusius de presa de decisions. 

Dins de