Vés al contingut principal

El 'despropòsit' de l'economia circular en un llibre de l'Agència Ambiental Alemanya

11 nov. 2022
Compartir per WhatsApp Compartir per e-mail

L'investigador de l'ICTA-UAB Mario Giampietro és un dels autors del llibre The Impossibilities of the Circular Economy. Separating Aspirations from Reality, la cinquena publicació de Factor X de l'Agència Federal de Medi Ambient d'Alemanya (UBA) on s'ofereix una visió general dels límits de l'economia circular, posant èmfasi en la relació entre l'ús integrat dels recursos i els enfocaments de lideratge-gestió més sistèmics.

BOOK MARIO GIAMPIETRO IMPOSSIBILITY OF CIRCULAR ECONOMY

Mario Giampietro, expert en avaluació integrada de qüestions de sostenibilitat, és l'autor del capítol 4, titulat La naturalesa entròpica del procés econòmic, en què dóna una explicació científica del que considera el "despropòsit de l'economia circular".

El 5è llibre Factor X examina allò que la promesa d'un cercle sense fi pot i no pot complir. Proporciona un punt de partida sòlid per avançar en els enfocaments circulars de les nostres economies (inclosos els processos industrials i socials) a un nivell més fonamental. Així, permet al lector veure a través de la farsa de màrqueting i política que ven l'economia circular com una fórmula miraculosa. El lector reconeixerà la infranquejabilitat de les barreres específiques existents i, per tant, tindrà el coneixement necessari per no invertir el seu temps i diners en “inversions sense futur”.

Còmic
Per recopilar totes les idees clau presents als diferents articles o capítols, s'ha publicat un còmic. Dotat d'imatges atractives, el còmic mostra la diferència entre les solucions possibles i les no possibles per assolir una economia més sostenible.

A nivell europeu, el llibre es vincula amb el recent Acord Verd Europeu i pretén capacitar els actors de tots els sectors i països membres de la UE perquè passin dels actuals models lineals de captació i expressió de valor a solucions més sistèmiques i circulars de captació i expressió de valor. El volum ofereix una contribució pràctica per al desenvolupament dels coneixements i habilitats dels actuals i futurs responsables de la presa de decisions que s'enfronten a aquestes complexes crisis sistèmiques al seu dia a dia. A més, el llibre proporciona accés a les millors pràctiques a partir dels resultats de la investigació i el desenvolupament d'avantguarda, cosa que permetrà als responsables de la presa de decisions desenvolupar una economia més sostenible i equitativa.

Per això, aquest llibre, que aporta solucions per a una economia més sostenible, és una lectura essencial per als estudiosos de l'ús dels recursos naturals, l'empresa sostenible, l'economia mediambiental i el desenvolupament sostenible, així com per als responsables de la presa de decisions i els experts dels àmbits de l’elaboració de polítiques, la indústria i la societat civil.

El capítol La naturalesa entròpica del procés econòmic. Una explicació científica del destí de l'economia circular, redactat per Mario Giampietro, parteix de la idea que els avenços científics en el camp de la termodinàmica de no equilibri han demostrat que els sistemes socioecològics pertanyen a la classe dels sistemes adaptatius complexos, un subconjunt de la classe dels sistemes dissipatius oberts. Una caracterització adequada del mecanisme que permet la reproducció i adaptació d'aquests sistemes requereix una distinció entre els fluxos metabolitzats dins de la tecnosfera (insums secundaris produïts i consumits per l'economia, sota control humà) i els fluxos intercanviats entre la tecnosfera i la biosfera (fluxos primaris estabilitzats per processos naturals, fora del control humà).

Adoptant aquesta conceptualització científica, resulta evident que, en el procés de producció i consum de béns i serveis, només els fluxos secundaris es poden reutilitzar dins del sistema (com a insums terciaris). Per contra, els fluxos primaris, que depenen de l'existència d'una oferta externa i d'una capacitat d'embornal proporcionada per la natura, i que són essencials, no es poden reciclar. Implícitament, l'aprovació social del concepte d'economia circular actualment sembla anàloga a l'aprovació social del concepte de Terra plana a l'Edat Mitjana.

Dins de