• UABDivulga

Avortaments en vaques andorranes

Neospora caninum és un paràsit protozoari que causa avortaments en el bestiar boví d'aptitud lletera i càrnia de molts països. Una investigació de científics de la UAB ha estudiat els factors de risc en vaques d'Andorra. Els resultats suggereixen que la...

Vaques

Pècaris en captivitat

Un grup d'investigadors de la Facultat de Veterinària de la UAB, en col·laboració amb institucions locals de l'Amazònia, ha estudiat, durant els darrers 6 anys, la fisiologia de la reproducció del pècari de collar en estat salvatge i en captivitat. Així mateix, ha analitzat...

Pècari

Porcs i bacteris

Encara que normalment no pensem en això, els animals de granja també tenen malalties. Un equip de la UAB ha estudiat com es comporten les poblacions d'un bacteri, Haemophilus parasuis, que conviu amb els porcs i provoca, a vegades, brots mortals. Aquest bacteri és un patogen respiratori i engloba soques...

Porcs

Llet de cabra verge

Fa anys que l'enginyeria ramadera indueix la lactaci� mitjan�ant injecci� directa d'estrogen i progesterona. Un nou avan� podria millorar, en un futur, l'efectivitat d'aquest tractament en cabres lleteres gr�cies a la reserpina, un agent inductor de la prolactina.

Braguers de una cabra avans y després del tractament amb hormones

Regulació energètica als espermatozoides

Investigadors de la Facultat de Veterin�ria han aprofundit en la comprensi� dels mecanismes que utilitzen els espermatozoides dels porcs per a obtenir i regular la seva energia. La recerca mostra que el proc�s est� regulat, principalment, per l'activitat d'un enzim, l'hexoquinasa, i pel...

Espermatozoide

A la recerca de la pesta porcina

La pesta porcina és una malaltia infecciosa molt contagiosa que causa una alta mortalitat en el bestiar. Atès que no existeix un tractament per a aquesta malaltia, les autoritats sanitàries sacrifiquen els animals quan es produeix un brot d'aquest tipus. Investigadors de la UAB van...

Porcs