Responem davant les violències masclistes

Flyer amb informació escrita

La UAB posa a disposició de la seva comunitat un conjunt de recursos per abordar i actuar davant les situacions de violències masclistes i LGBTI-fòbiques que es puguin donar en la nostra universitat. El principal instrument és el Protocol per prevenir i actuar contra l’assetjament sexual, l’assetjament per raó de sexe, orientació sexual, identitat de gènere o expressió de gènere, i la violència masclista

08/09/2021

Què és el Protocol?

El Protocol de la UAB és un document aprovat pel consell de Govern de la UAB que proporciona les pautes de prevenció i actuació davant de les conductes d’assetjament, ja sigui sexual, per raó de sexe o lgtbi-fòbic.

Es pot activar sempre i quan la persona agressora sigui part de la comunitat UAB.

El pot activar la persona afectada o qualsevol persona de la UAB que hagi tingut coneixement directe o indirecte de la situació (tot i que sempre s’aconsella consultar a la persona afectada)

Si veus o vius una situació d’assetjament o violència, pots a adreçar-te a l’Observatori per a la Igualtat, que és l’òrgan responsable de la primera acollida i d’informar sobre tots els serveis, i oferir suport i acompanyament a les persones afectades.

A més a més, l’Observatori ofereix a través de la Unitat Psicogènere, un servei d’acollida psicològica gratuïta per a totes les persones en situació de violència o d’assetjament, o que pateixin algun malestar de gènere. Està adreçat a tota la comunitat UAB i els seus familiars.

Recordeu també que la UAB disposa d’un Protocol del canvi de nom legal al nom sentit adreçat a les persones trans de la comunitat UAB, que es pot activar a Gestió Acadèmica.

Qualsevol dubte relacionat amb aquestes qüestions o en matèria d’igualtat de gènere en general, el podeu fer arribar a l’Observatori, ja sigui per correu, per telèfon o presencialment.

Trobareu les dades de contacte i tota la informació relativa al protocol i altres recursos, com campanyes, xerrades i cursos) a la pàgina web www.uab.cat/observatori-igualtat

Aquesta notícia s'emmarca dins dels següents ODS

  • Salut i benestar
  • Reducció de les desigualtats