Coordinadors de Pràctiques

Coordinadors de Practicum


Coordinadors de pràctiques dels graus

Titulació Nom Correu electrònic Despatx Telèfon
Grau d'Educació Infantil Maribel Garcia practiques.educacio.infantil@uab.cat G6/150 93.581.31.95
Grau d'Educació Primària Xavier Fontich practiques.educacio.primaria@uab.cat G5/133 93.581.27.06
Grau en Educació Social Reinaldo Martínez josereinaldo.martinez@uab.cat - 93.581.13.77
Grau en Pedagogia Antonio Navio antoni.navio@uab.cat G6/264 93.581.26.79

 
Coordinació Institucional de Pràcticum

Vicedegana Sílvia Blanch silvia.blanch@uab.cat   93.581.13.82
Coordinació de Pràctiques Santi Amate coordinacio.practiques.educacio@uab.cat G5/038 93.581.15.35