Newsroom Press and media

The UAB awards the first "Proof of Concept" grants to accelerate research transfer to society

Lliurement ajuts Proof of Concept 2019
Jordi Surrallés, Mariona Serra, Armand Sánchez, Soledad Martos, Manuel Castillo i Salvador Ventura.
The UAB awarded the grants included in its first "Proof of Concept" call in an event celebrated on 2 July at the Digital Lab of the UAB Open Labs. Four research projects received a total of 200,000 euros, co-funded with the European Regional Development Fund (ERDF).

03/07/2019

The event included speeches by Armand Sánchez, Vice Rector for Research and Transference; Iván Martínez, Deputy Executive Administrator for Research; Mariona Serra, Presidenta of the University-Business Committee of the Social Council; Xavier Vallvé, Head of the Valoristaion and Patents Office. 

La UAB ha creat la convocatòria "Proof of C oncept" amb l'objectiu d'accelerar la transferència de coneixement dels grups de recerca de la Universitat, a través de la realització d’estudis que permetin avançar en la maduració dels projectes. Concretament, en aquesta primera edició finançarà quatre projectes de desenvolupament, cadascun dels quals obtindrà 50.000 euros per tirar endavant proves de concepte que ajudin a validar la seva investigació i apropar-la al mercat i a la societat. 

Els projectes que han obtingut l’ajut en aquesta primera edició han estat els següents:

- Inh ibidors per a la reparació de danys a l'ADN per a la teràpia del càncer, liderat per Jordi Surrallés, investigador del Departament de Genètica i Microbiologia. Aquest projecte es basa en el coneixement profund que el grup de recerca té sobre l’anèmia de Fanconi, una malaltia rara causada per mutacions en algun dels gens relacionats amb la reparació de l’ADN. El seu objectiu és desenvolupar una nova teràpia contra el càncer basada en aquest defecte, és a dir, aconseguir trencar els cromosomes de les cèl·lules tumorals. El grup que dirigeix Jordi Surrallés ja ha identificat una diana i n’ha desenvolupat un inhibidor. L’ajut els servirà per fer una prova de concepte en un tipus tumoral. 
Vídeo del projecte

- Producció biotecnològica d'una quitinasa vegetal amb una potent activitat insecticida, impulsat per Soledad Martos, investigadora del Departament de Biologia Animal, de Biologia Vegetal i d'Ecologia. L’objectiu d’aquest projecte és desenvolupar un insecticida sostenible per al control de la plaga de la drosòfila de les ales tacades, Drosophila suzukii. Les plantes representen un recurs interessant que cal explorar a causa de la seva àmplia diversitat química per lluitar contra les plagues i les malalties. Partint d’aquest enfocament, el grup de Soledad Martos ha purificat una quitinasa d’una planta de producció de làtex típicament mediterrània, que ha demostrat excel·lents resultats per al control de la Drosophila suzukii, amb una potent activitat insecticida a les seves larves. 
Vídeo del projecte

- Avaluació de la capacitat de SynuClean-D per prevenir la neurodegeneració en l'Atròfia multisistèmica, de Salvador Ventura, investigador de l’Institut de Biotecnologia i Biomedicina (IBB) i del Departament de Bioquímica i Biologia Molecular. L'atròfia sistèmica múltiple és una malaltia fatal neurodegenerativa rara que afecta les funcions corporals i que comparteix molts símptomes amb la malaltia de Parkinson, tot i que és més agressiva. Es caracteritza per l'acumulació anormal de la proteïna alfa-sinucleïna (aSyn) dins de les cèl·lules cerebrals. Per aquest motiu, bloquejar l'agregació d'aSyn es considera una de les estratègies terapèutiques més prometedores per al seu tractament. En aquest context, el grup de recerca que dirigeix Salvador Ventura ha identificat una petita molècula capaç d'inhibir l'agregació d’aSyn. L’ajut “Proof of Concept” els permetrà provar la capacitat de la molècula per bloquejar la formació dels agregats d’aSyn en un model preclínic ben establert de la malaltia.
Vídeo del projecte

- Millora d'un sistema per controlar la fermesa del gel durant la fabricació del formatge, liderat per Manuel Castillo, investigador del Departament de Ciència Animal i dels Aliments. Aquest projecte ha desenvolupat una tecnologia que permet determinar a temps real la duresa de la quallada durant la fabricació de formatges, fet que fa augmentar notablement el rendiment de producció. Un dels problemes per escalar aquesta tecnologia és l’alt cost de la sonda de dispersió de llum que incorpora. Amb l’ajut aconseguit durà a terme un experiment per confirmar que una sonda de dispersió de llum comercial, de baix cost i multifibra, pot reemplaçar de forma fiable la sonda utilitzada fins ara.
Vídeo del projecte

Els ajuts "Proof of Concept" de la UAB tenen el suport de la Secretaria d’Universitats i Recerca del Departament d’Empresa i Coneixement de la Generalitat de Catalunya, i es cofinancen amb el Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER).