La UAB posa en marxa un servei per a recollir opinions

Opina


Qualsevol persona pot enviar suggeriments, queixes i felicitacions a través del formulari del servei OPINA UAB.

22/01/2018

L'eina OPINA UAB compleix amb els requeriments dels sistemes de garantia interna de qualitat dels centres.

El servei OPINA UAB és el canal establert per la Universitat Autònoma de Barcelona que permet que qualsevol persona adreci a l’administració universitària opinions en forma de suggeriments, queixes o felicitacions sobre qualsevol àmbit de l’activitat universitària i els serveis oferts per la Universitat.

Els membres de la comunitat universitària podran identificar-se amb el NIU i la contrasenya, mentre que els usuaris externs ho hauran de fer introduint una adreça de correu electrònic.

S’ha establert un termini màxim de resposta de 15 dies hàbils, en el qual l’administració universitària haurà de donar resposta. En el cas dels usuaris membres de la comunitat universitària sempre s’enviarà la resposta al correu institucional de la UAB.

Queden excloses del servei OPINA UAB les queixes i observacions dirigides al Síndic de Greuges de la UAB, les comunicacions que  han d’iniciar un procediment administratiu específic (normativa de procediment administratiu), les sol·licituds d’informació general, les sol·licituds d’accés a la informació pública (normativa de transparència), els tràmits laborals del personal de la UAB, les sol·licituds d’indemnització, les denúncies de fets constitutius d’infracció administrativa i les que contenen un llenguatge ofensiu o inapropiat.

Aquesta eina ha estat dissenyada per complir amb els requeriments establerts als sistemes de garantia interna de qualitat dels centres i s’adapta a les necessitats dels serveis per recollir i gestionar les opinions dels usuaris, en el marc de les polítiques d’assegurament de la qualitat. L’eina de gestió d’OPINA UAB facilitarà l’elaboració dels informes de seguiment i permetrà disposar d’informació rellevant a l’hora d’avaluar i millorar processos i serveis.

Més informació

 

Notícies relacionades

Totes les notícies