La Facultat de Medicina de la UAB, entre les millors d'Espanya segons U-Multirank

La UAB obté la puntuació màxima del rànquing finançat per la Unió Europea en productivitat científica dels doctorands; publicacions més citades; taxa de citació; publicacions amb socis industrials i beques internacionals de recerca.

17/06/2019

La facultat de Medicina de la Universitat Autònoma de Barcelona està entre les millors d'Espanya, segons l'última classificació elaborada per 'U-Multirank 2019', una plataforma finançada per la Comissió Europea. El rànquing avalua 33 facultats de Medicina espanyoles, basant-se en 35 indicadors dividits en cinc àrees: investigació, ensenyament i aprenentatge, compromís regional, transferència de coneixements i orientació internacional; i cada universitat rep una nota a cada indicador, que va des de la A (màxima qualificació) a la E.

La UAB ha estat avaluada en 18 dels 35 indicadors, obtenint una A en 5 d'ells: productivitat científica dels doctorands, publicacions més citades, taxa de citació, publicacions amb socis industrials i beques internacionals de recerca. També ha obtingut una B en 8 indicadors: la ràtio d'estudiants per professor, les formes innovadores d'avaluació, l’equilibri de gènere de l'estudiantat, el nombre de publicacions científiques, les publicacions citades en patents, els programes internacionals de doctorat, les publicacions internacionals en col·laboració amb altres institucions i les publicacions locals en col·laboració amb l'entorn.

Més informació:
https://www.umultirank.org