Entorn científic

Entorn científic

ESFERA UAB
L'Esfera UAB-CEI és un entorn d'excel·lència, un ecosistema de coneixement, en el qual conviuen i col·laboren les institucions vinculades a la UAB per contribuir al desenvolupament socioeconòmic del territori. L'agregació suposa un increment de massa crítica, compartir recursos, sinergies, optimització d'inversions i millora de la sostenibilitat del sistema, que resulta en la conseqüent millora de la competitivitat internacional. En la seva definició ha tingut un paper important el desenvolupament del projecte de Campus d'Excel·lència Internacional de la UAB.

PARC DE RECERCA UAB
El Parc de Recerca UAB (PRUAB) és una fundació sense ànim de lucre creada el 2007 per la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) i l'Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentària (IRTA). La seva missió és impulsar i millorar les activitats de transferència de tecnologia i coneixements dels seus membres, promoure l'activitat emprenedora mitjançant la creació de noves empreses basades en la recerca i, en general, facilitar la interacció entre la recerca, el món empresarial i la societat.

INSTITUTS DE RECERCA COL·LABORADORS
Una gran majoria dels instituts de recerca de la esfera UAB col·laboren tant en activitats d'investigació com en activitats docents amb la faculta de ciència. Aquests centres obren les seves portes a l'alumnat de la facultat a la realització d'estades d'estiu, pràctiques externes, treballs final de grau i màster, i a un gran nombre de tesis doctorals.

- Centre Nacional de Microelectrònica (CNM,CSIC)
- Institut de Ciència de Materials de Barcelona (ICMAB,CSIC)
- Institut Català de Nanociència i Nanotecnologia (ICN2)
- Laboratori Llum Sincrotró (ALBA,CELLS)
- Institut de Física d'Altes Energies (IFAE)
- Institut d'Investigació en Intel·ligència Artificial (IIIA)
- Institut d'Estudis Espacials de Catalunya (IEEC)
- Centre de Recerca Matemàtica (CRM)
- Centre de Visió per Computador (CVC)
- Institut Català de Paleontologia Miquel Crusafont (ICP)
- Institut de Ciència i Tecnologia Ambiental (ICTA)
- Institut d'Història de la Ciència (IHC)