Departament de Periodisme i Ciències de la Comunicació

Grups de recerca del Departament de Periodisme i Ciències de la Comunicació

Gabinet de Comunicació i Educació
www.gabinetecomunicacionyeducacion.com

Grup d'estudis de Comunicació i Política (GECP)

Grup de Recerca d'Història del Periodisme (HISPER)

Laboratori de Periodisme i Comunicació per a la Ciutadania Plural (LPCCP)
labcompublica.info

Laboratori de Comunicació Estratègica

Laboratori de Prospectiva i Recerca en Comunicació, Cultura i Cooperació (LAPREC)
grupsderecerca.uab.cat/laprec/

Observatorio Internacional de Televisión (OITVE)

Observatori del Periodisme en Internet (OPEI/UAB)
www.universcat.eu

Observatorio de Ficción Televisiva y Nuevas Tecnologías (OFENT)
https://ofent.org/