Màster oficial en Estudis Anglesos Avançats / Advanced English Studies

Màster en anglès que amplia el teu coneixement de la llengua anglesa, de la seva adquisició i docència, i de les cultures i literatures de parla anglesa

Màster Oficial - Estudis Anglesos Avançats / Advanced English Studies

Fira virtual de màsters i postgraus UAB: últimes places!

T’agradaria poder xerrar directament amb la coordinació de cada programa per fer preguntes i resoldre dubtes? Entre el 28 de setembre i el 2 d'octubre, els màsters oficials i els màsters i postgraus propis de la UAB organitzen prop de 50 sessions informatives. Inscripció oberta!

Guies docents dels mòduls

La informació que apareix actualment és la del curs 2020-2021. Les guies docents que tenen la indicació de cursos anteriors entre parèntesi corresponen a assignatures no programades o bé amb la guia docent pendent d'actualització. Si la guia docent d’alguna assignatura programada no apareix s’ha d’anar a cercar-la al Dipòsit Digital de Documents. La informació completa de totes les assignatures que conformen la titulació es pot consultar a l’apartat Pla d’estudis i horaris.

 42287 - Advanced Academic Abilities

 42292 - Master's Degree Dissertation

 44031 - Contexts of Instructed Second Language Acquisition (ISLA)

 44032 - Gender Studies: New Sexualities / New Textualities

 42290 - Internship

 42291 - Love and Death in American Literature

 42293 - Modernity: Art, War, and Crisis (2019-20)

 42294 - Multilingualism in the Mind (2019-20)

 42295 - Post-colonialism: Desire and the Other

 42297 - Qualitative and Quantitative Research Methods

 42298 - Sociolinguistics and Multilingualism: A Critical Approach

 44030 - The Acquisition of English Syntax and Morphology (2019-20)

 42300 - The Acquisition of Phonology and Lexical Access in English as a Second Language

 42301 - The Eighteenth Century: The Seduction Plot and the Rise of the Novel (2019-20)

 42302 - The Renaissance: Desire in Poetry and Drama from Shakespeare to Milton

 42303 - Theory and Practice of Literary Criticism: Adultery and Marriage in Nineteenth-Century Fiction