MÓster oficial en Estudis Anglesos Avanšats / Advanced English Studies

Màster en anglès que amplia el teu coneixement de la llengua anglesa, de la seva adquisició i docència, i de les cultures i literatures de parla anglesa

MÓster Oficial - Estudis Anglesos Avanšats / Advanced English Studies

Guies docents dels m˛duls

Descripciˇ del mÓster

El Màster Universitari en Estudis Anglesos Avançats és un màster de 60 ECTS estructurat en dues especialitats:

1) Multilingüisme i Adquisició de l’Anglès (Multilingualism and Acquisition of English)

2) Literatura i Estudis Cultuals (Literature and Cultural Studies)

El màster té 27 ECTS comuns a ambdues especialitats i la resta (33 ECTS) es configura amb un mòdul obligatori per a cada especialitat (9 ECTS) i un conjunt d’optatives (24 ECTS).

Els alumnes que no vulguin cursar una especialitat, podran escollir entre totes les assignatures optatives del màster (de qualsevol de les dues especialitats) i cursar el mòdul obligatori que prefereixin sense que això comporti l’elecció d’una de les especialitats.

El pla d’estudis es distribueix en dos semestres (un sol any acadèmic) i preveu una orientació principalment investigadora, encara que inclou un mòdul de pràctiques (internship) com a assignatura optativa.

Inici de curs

28/09/2020

Estructura del pla d'estudis

 

 

Caràcter Crèdits
Obligatoris 15
Optatius 33
Treball de fi de màster 12
TOTAL 60

 

Especialitat en Literature and Cultural Studies

 

Denominació del mòdul Crèdits Caràcter
Advanced Academic Abilities 15 OB
Master's Degree Dissertation 12 OB
Theory and Practice of Literary Criticism: Adultery and Marriage in Nineteenth-Century Fiction 9 OT*
Gender Studies: New Sexualities / New Textualities 6 OT**
Love and Death in American Literature 6 OT**
Modernity: Art, War, and Crisis 6 OT**
Post-colonialism: Desire and the Other 6 OT**
The Eighteenth Century: The Seduction Plot and the Rise of the Novel 6 OT**
The Renaissance: Desire in Poetry and Drama from Shakespeare to Milton 6 OT**

* Obligatori d'Especialitat
** Optatius, s'han de cursar 18 crèdits al primer semestre i 6 crèdits al segon

 

Especialitat en Multilingualism and Acquisition of English

 

 

Denominació del mòdul Crèdits Caràcter
Advanced Academic Abilities 15 OB
Master's Degree Dissertation 12 OB
Qualitative and Quantitative Research Methods 9 OT*
Contexts of Instructed Second Language Acquisition (ISLA) 6 OT**
English Language Teaching Methodologies and New Technologies 6 OT**
Internship 6 OT**
Multilingualism in the Mind 6 OT**
Sociolinguistics and Multilingualism: A Critical Approach 6 OT**
The Acquisition of English Syntax and Morphology 6 OT**
The Acquisition of Phonology and Lexical Access in English as a Second Language 6 OT**

* Obligatori d'Especialitat
** Optatius, s'han de cursar 18 crèdits al primer semestre i 6 crèdits al segon

 

Sense Especialitat

 

 

Denominació del mòdul Crèdits Caràcter
Advanced Academic Abilities 15 OB
Master's Degree Dissertation 12 OB
Contexts of Instructed Second Language Acquisition (ISLA) 6 OT
English Language Teaching Methodologies and New Technologies 6 OT
Gender Studies: New Sexualities / New Textualities 6 OT
Internship 6 OT
Love and Death in American Literature 6 OT
Modernity: Art, War, and Crisis 6 OT
Multilingualism in the Mind 6 OT
Post-colonialism: Desire and the Other 6 OT
Qualitative and Quantitative Research Methods 9 OT
Sociolinguistics and Multilingualism: A Critical Approach 6 OT
The Acquisition of English Syntax and Morphology 6 OT
The Acquisition of Phonology and Lexical Access in English as a Second Language 6 OT
The Eighteenth Century: The Seduction Plot and the Rise of the Novel 6 OT
The Renaissance: Desire in Poetry and Drama from Shakespeare to Milton 6 OT
Theory and Practice of Literary Criticism: Adultery and Marriage in Nineteenth-Century Fiction 9 OT

 

 

OB: Obligatoris
OT: Optatius

 

Desprogramaciˇ d'assignatures

No totes les assignatures optatives es programen cada curs.

Informaciˇ addicional del pla d'estudis