Màster Universitari en Estudis Anglesos Avançats / Advanced English Studies

Un programa únic que et permet endinsar-te en l’estudi aprofundit de l’adquisició i ús de la llengua anglesa i de les seves literatures i cultures en un entorn internacional i multilingüe

S’han fet diversos canvis en el pla d’estudis d’aquest màster. Consulta tota la informació de la nova versió al màster en English Studies: Linguistic, Literary and Sociocultural Perspectives

Pla d'estudis Màster Oficial - Estudis Anglesos Avançats / Advanced English Studies

Fira virtual de màsters, postgraus i doctorats UAB

Sessions informatives amb les direccions i coordinacions. Del 26 de febrer a l'1 de març: Inscripcions obertes!

També pots emplenar el formulari d’aquesta pàgina per demanar atenció personalitzada.

Guies docents dels mòduls

Descripció del màster

El Màster Universitari en Estudis Anglesos Avançats és un màster de 60 ECTS estructurat en dues especialitats:

1) Multilingüisme i Adquisició de l’Anglès (Multilingualism and Acquisition of English)

2) Literatura i Estudis Cultuals (Literature and Cultural Studies)

El màster té 27 ECTS comuns a ambdues especialitats i la resta (33 ECTS) es configura amb un mòdul obligatori per a cada especialitat (9 ECTS) i un conjunt d’optatives (24 ECTS).

Els alumnes que no vulguin cursar una especialitat, podran escollir entre totes les assignatures optatives del màster (de qualsevol de les dues especialitats) i cursar el mòdul obligatori que prefereixin sense que això comporti l’elecció d’una de les especialitats.

El pla d’estudis es distribueix en dos semestres (un sol any acadèmic) i preveu una orientació principalment investigadora, encara que inclou un mòdul de pràctiques (internship) com a assignatura optativa.

Inici de curs

26/09/2023

Estructura del pla d'estudis

 

 

Caràcter Crèdits
Obligatoris 15
Optatius 33
Treball de fi de màster 12
TOTAL 60

 

Especialitat en Literatura i Estudis Culturals

 

Denominació de l'assignatura Crèdits Caràcter
Habilitats Acadèmiques Avançades 15 OB
Treball de Final de Màster 12 OB
Teoria i Pràctica de la Crítica Literària: Adulteri i Matrimoni a la Ficció del Segle XIX 9 OT*
Amor i Mort en la Literatura Nord-Americana  6 OT**
El Renaixement: el Desig en la Poesia i el Teatre des de Shakespeare a Milton 6 OT**
El Segle XVIII: la Trama de la Seducció i l’Ascens de la Novel·la 6 OT**
Estudis de Gènere: Noves Sexualitats / Noves Textualitats 6 OT**
Literatures i Cultures Transnacionals 6 OT**
Modernitat: Art, Guerra i Crisi  6 OT**
Pràctiques en Empresa 6 OT**

* Obligatori d'Especialitat
** Optatius, s'han de cursar 18 crèdits al primer semestre i 6 crèdits al segon

 

Especialitat en Multilingüisme i Adquisició de l’Anglès

 

 

Denominació de l'assignatura Crèdits Caràcter
Habilitats Acadèmiques Avançades 15 OB
Treball de Final de Màster 12 OB
Mètodes de Recerca Qualitativa i Quantitativa 9 OT*
Adquisició de la Fonologia i Accés Lèxic en l’Anglès com a Segona Llengua 6 OT**
Adquisició de la Sintaxi i la Morfologia Angleses 6 OT**
Adquisició de Segones Llengües en Contextos d'Instrucció 6 OT**
Metodologies de l’Ensenyament de la Llengua Anglesa i Noves Tecnologies 6 OT**
Multilingüisme a la Ment 6 OT**
Pràctiques en Empresa 6 OT**
Sociolingüística i Multilingüisme: Una Aproximació Crítica 6 OT**

* Obligatori d'Especialitat
** Optatius, s'han de cursar 18 crèdits al primer semestre i 6 crèdits al segon

 

Sense Especialitat

 

 

Denominació de l'assignatura Crèdits Caràcter
Habilitats Acadèmiques Avançades 15 OB
Treball de Final de Màster 12 OB
Adquisició de la Fonologia i Accés Lèxic en l’Anglès com a Segona Llengua 6 OT
Adquisició de la Sintaxi i la Morfologia Angleses 6 OT
Adquisició de Segones Llengües en Contextos d'Instrucció 6 OT
Amor i Mort en la Literatura Nord-Americana  6 OT
El Renaixement: el Desig en la Poesia i el Teatre des de Shakespeare a Milton 6 OT
El Segle XVIII: la Trama de la Seducció i l’Ascens de la Novel·la 6 OT
Estudis de Gènere: Noves Sexualitats / Noves Textualitats 6 OT
Literatures i Cultures Transnacionals 6 OT
Mètodes de Recerca Qualitativa i Quantitativa 9 OT
Metodologies de l’Ensenyament de la Llengua Anglesa i Noves Tecnologies 6 OT
Modernitat: Art, Guerra i Crisi  6 OT
Multilingüisme a la Ment 6 OT
Pràctiques en Empresa 6 OT
Sociolingüística i Multilingüisme: Una Aproximació Crítica 6 OT
Teoria i Pràctica de la Crítica Literària: Adulteri i Matrimoni a la Ficció del Segle XIX 9 OT

 

 

OB: Obligatoris
OT: Optatius

 

Desprogramació d'assignatures

No totes les assignatures optatives es programen cada curs.

Informació addicional del pla d'estudis