Màster oficial en Estudis Anglesos Avançats / Advanced English Studies

Un programa únic que et permet endinsar-te en l’estudi aprofundit de l’adquisició i ús de la llengua anglesa i de les seves literatures i cultures en un entorn internacional i multilingüe 

Pla d'estudis Màster Oficial - Estudis Anglesos Avançats / Advanced English Studies

Guies docents dels mòduls

Descripció del màster

El Màster Universitari en Estudis Anglesos Avançats és un màster de 60 ECTS estructurat en dues especialitats:

1) Multilingüisme i Adquisició de l’Anglès (Multilingualism and Acquisition of English)

2) Literatura i Estudis Cultuals (Literature and Cultural Studies)

El màster té 27 ECTS comuns a ambdues especialitats i la resta (33 ECTS) es configura amb un mòdul obligatori per a cada especialitat (9 ECTS) i un conjunt d’optatives (24 ECTS).

Els alumnes que no vulguin cursar una especialitat, podran escollir entre totes les assignatures optatives del màster (de qualsevol de les dues especialitats) i cursar el mòdul obligatori que prefereixin sense que això comporti l’elecció d’una de les especialitats.

El pla d’estudis es distribueix en dos semestres (un sol any acadèmic) i preveu una orientació principalment investigadora, encara que inclou un mòdul de pràctiques (internship) com a assignatura optativa.

Inici de curs

15/09/2021

Estructura del pla d'estudis

 

 

Caràcter Crèdits
Obligatoris 15
Optatius 33
Treball de fi de màster 12
TOTAL 60

 

Especialitat en Literatura i Estudis Culturals

 

Denominació del mòdul Crèdits Caràcter
Habilitats Acadèmiques Avançades 15 OB
Treball de Final de Màster 12 OB
Teoria i Pràctica de la Crítica Literària: Adulteri i Matrimoni a la Ficció del Segle XIX 9 OT*
Amor i Mort en la Literatura Nord-Americana  6 OT**
El Renaixement: el Desig en la Poesia i el Teatre des de Shakespeare a Milton 6 OT**
El Segle XVIII: la Trama de la Seducció i l’Ascens de la Novel·la 6 OT**
Estudis de Gènere: Noves Sexualitats / Noves Textualitats 6 OT**
Modernitat: Art, Guerra i Crisi  6 OT**
Postcolonialisme: Desig i Alteritat  6 OT**
Pràctiques en Empresa 6 OT**

* Obligatori d'Especialitat
** Optatius, s'han de cursar 18 crèdits al primer semestre i 6 crèdits al segon

 

Especialitat en Multilingüisme i Adquisició de l’Anglès

 

 

Denominació del mòdul Crèdits Caràcter
Habilitats Acadèmiques Avançades 15 OB
Treball de Final de Màster 12 OB
Mètodes de Recerca Qualitativa i Quantitativa 9 OT*
Adquisició de la Fonologia i Accés Lèxic en l’Anglès com a Segona Llengua 6 OT**
Adquisició de la Sintaxi i la Morfologia Angleses 6 OT**
Adquisició de Segones Llengües en Contextos d'Instrucció 6 OT**
Metodologies de l’Ensenyament de la Llengua Anglesa i Noves Tecnologies 6 OT**
Multilingüisme a la Ment 6 OT**
Pràctiques en Empresa 6 OT**
Sociolingüística i Multilingüisme: Una Aproximació Crítica 6 OT**

* Obligatori d'Especialitat
** Optatius, s'han de cursar 18 crèdits al primer semestre i 6 crèdits al segon

 

Sense Especialitat

 

 

Denominació del mòdul Crèdits Caràcter
Habilitats Acadèmiques Avançades 15 OB
Treball de Final de Màster 12 OB
Adquisició de la Fonologia i Accés Lèxic en l’Anglès com a Segona Llengua 6 OT
Adquisició de la Sintaxi i la Morfologia Angleses 6 OT
Adquisició de Segones Llengües en Contextos d'Instrucció 6 OT
Amor i Mort en la Literatura Nord-Americana  6 OT
El Renaixement: el Desig en la Poesia i el Teatre des de Shakespeare a Milton 6 OT
El Segle XVIII: la Trama de la Seducció i l’Ascens de la Novel·la 6 OT
Estudis de Gènere: Noves Sexualitats / Noves Textualitats 6 OT
Mètodes de Recerca Qualitativa i Quantitativa 9 OT
Metodologies de l’Ensenyament de la Llengua Anglesa i Noves Tecnologies 6 OT
Modernitat: Art, Guerra i Crisi  6 OT
Multilingüisme a la Ment 6 OT
Postcolonialisme: Desig i Alteritat  6 OT
Pràctiques en Empresa 6 OT
Sociolingüística i Multilingüisme: Una Aproximació Crítica 6 OT
Teoria i Pràctica de la Crítica Literària: Adulteri i Matrimoni a la Ficció del Segle XIX 9 OT

 

 

OB: Obligatoris
OT: Optatius

 

Desprogramació d'assignatures

No totes les assignatures optatives es programen cada curs.

Informació addicional del pla d'estudis