Màster Universitari en Trastorns de la Comunicació i del Llenguatge

IMPORTANT: AL CURS 24/25 NO S'IMPARTIRÀ AQUEST MÀSTER

Informació general

 • Interuniversitari
 • Crèdits: 60 ECTS
 • Inici de la preinscripció 01/02/2022
  Veure el calendari
 • Estat de la preinscripció: Tancada
 • Places: 30 places
 • Horaris: Matí i tarda
 • Preu: 27,67€ per crèdit (estudiants UE o residents). Curs 2022-2023.
  75€ per crèdit (estudiants no UE no residents). Curs 2022-2023.

 • Idioma: Català (40%), Castellà (40%) i Anglès (20%)
 • Modalitat: Presencial

 • Centre docent: Facultat de Psicologia

IMPORTANT: AL CURS 24/25 NO S'IMPARTIRÀ AQUEST MÀSTER

Sortides professionals

Aquest màster proporcionarà la capacitació per a la investigació i intervenció en el camp dels trastorns de la comunicació i del llenguatge tant pel que fa als seus efectes en les persones directament afectades, com en els entorns educatius en què viuen, sempre des de la perspectiva professional acreditada pel grau amb què l'alumnat accedeix al màster. Així, per exemple, el màster els permetrà accedir als llocs en els equips multidisciplinaris d'atenció a l'alumnat amb trastorns en la comunicació així com a departaments hospitalaris d'atenció a les persones amb problemes del llenguatge i de la veu. Tan mateix, serà una oportunitat per aprofundir en les competències pròpies de cada estudiant.
 
Entre les sortides professionals específiques de l'especialista en trastorns de la comunicació i del llenguatge es poden destacar les següents:

• Exercici privat de la professió de logopèdia.
• Centres de desenvolupament infantil i atenció precoç (CDIAP).
• Centres sanitaris del sector privat.
• Serveis de rehabilitació comunitària (centres de dia) d'adults.
• Centres d'educació especial infantil i juvenil.
• Centres de recursos educatius per al deficient auditiu (CREDA).
• Centres i tallers de treball per a persones amb deficiències i necessitats especials.
• Centres sociosanitaris i unitats residencials de la tercera edat.
• Associacions de malalts en diverses patologies de la comunicació.
• Unitats de diagnòstic i rehabilitació neuropsicològics.
• Centres d'atenció al benestar social de la infància i l'adolescència en alt risc de marginació social.
• Centres residencials d'acció educativa (CRAE)
• Unitats de primers auxilis psicològics (PAP).
• Serveis de gestió i planificació sanitària.
• Investigació: universitats i centres / instituts de recerca.
• Formació, educació i supervisió de futurs professionals.
• Direcció, administració i / o gestió: col·laboració en la gerència del sistema sanitari.

Pràctiques

Universitat coordinadora:

Universitat Autònoma de Barcelona

Universitats participants

Universitat Ramon Llull

Qualitat

Accedir a l'apartat de El màster en xifres

Més informació