Màster universitari en Trastorns de la Comunicació i del Llenguatge

Títol únic interuniversitari UAB – URL amb el que adquiriràs competències per a la realització d'investigacions i intervencions en el camp dels trastorns de la comunicació i del llenguatge

Informació general

 • Interuniversitari
 • Crèdits: 60 ECTS
 • Inici de la preinscripció 01/02/2022
  Veure el calendari
 • Estat de la preinscripció: Tancada
 • Places: 30 places
 • Preu: 27,67€ per crèdit (estudiants UE o residents). Curs 2022-2023.
  75€ per crèdit (estudiants no UE no residents). Curs 2022-2023.

 • Idioma: Català (40%), Castellà (40%) i Anglès (20%)
 • Modalitat: Presencial

 • Centre docent: Facultat de Psicologia
 • Dues universitats de prestigi, la Universitat Autònoma de Barcelona i la Universitat Ramon Llull,  t'ofereixen l'oportunitat de compartir espais d'aprenentatge amb grans professionals apoderant-te per ser competent en l'àmbit dels trastorns de la comunicació i del llenguatge.
 • Comptem amb la participació de professorat expert en les matèries impartides, adscrits a diferents departaments docents, i amb la col·laboració de professionals logopedes i altres especialistes de reconegut prestigi i experiència acreditada en els diferents àmbits aplicats de treball en el camp dels trastorns de la comunicació i del llenguatge.
 • Et donem la possibilitat de realitzar 12 crèdits de pràctiques d'intervenció en entorns sanitaris (centres hospitalaris de renom) i en entorns educatius (Creda's) i 12 crèdits de pràctiques d'investigació, així com una actualització en neurobiologia, mètodes, dissenys i tècniques d'investigació, trastorns de llenguatge oral i escrit, trastorns adquirits, de veu, del neurodesenvolupament i derivats del dèficit auditiu.
 • El sistema d'optativitat permet múltiples combinacions més o menys focalitzades
 • Amb aquest màster també podràs continuar la teva formació com a investigador/a podent accedir a programes de doctorat de qualsevol Universitat.

 

Sortides professionals

Aquest màster proporcionarà la capacitació per a la investigació i intervenció en el camp dels trastorns de la comunicació i del llenguatge tant pel que fa als seus efectes en les persones directament afectades, com en els entorns educatius en què viuen, sempre des de la perspectiva professional acreditada pel grau amb què l'alumnat accedeix al màster. Així, per exemple, el màster els permetrà accedir als llocs en els equips multidisciplinaris d'atenció a l'alumnat amb trastorns en la comunicació així com a departaments hospitalaris d'atenció a les persones amb problemes del llenguatge i de la veu. Tan mateix, serà una oportunitat per aprofundir en les competències pròpies de cada estudiant.
 
Entre les sortides professionals específiques de l'especialista en trastorns de la comunicació i del llenguatge es poden destacar les següents:

• Exercici privat de la professió de logopèdia.
• Centres de desenvolupament infantil i atenció precoç (CDIAP).
• Centres sanitaris del sector privat.
• Serveis de rehabilitació comunitària (centres de dia) d'adults.
• Centres d'educació especial infantil i juvenil.
• Centres de recursos educatius per al deficient auditiu (CREDA).
• Centres i tallers de treball per a persones amb deficiències i necessitats especials.
• Centres sociosanitaris i unitats residencials de la tercera edat.
• Associacions de malalts en diverses patologies de la comunicació.
• Unitats de diagnòstic i rehabilitació neuropsicològics.
• Centres d'atenció al benestar social de la infància i l'adolescència en alt risc de marginació social.
• Centres residencials d'acció educativa (CRAE)
• Unitats de primers auxilis psicològics (PAP).
• Serveis de gestió i planificació sanitària.
• Investigació: universitats i centres / instituts de recerca.
• Formació, educació i supervisió de futurs professionals.
• Direcció, administració i / o gestió: col·laboració en la gerència del sistema sanitari.

Pràctiques

Universitat coordinadora:

Universitat Autònoma de Barcelona

Universitats participants

Universitat Ramon Llull

Qualitat

Segell d'AQU Catalunya del Màster Oficial - Trastorns de la Comunicació i del Llenguatge Accedir a l'apartat de El màster en xifres

Més informació