Màster oficial en Trastorns de la Comunicació i del Llenguatge

Títol únic interuniversitari UAB – URL amb el que adquiriràs competències per a la realització d'investigacions i intervencions en el camp dels trastorns de la comunicació i del llenguatge

Pla d'estudis Màster Oficial - Trastorns de la Comunicació i del Llenguatge

Guies docents dels mòduls

La informació que apareix actualment és la del curs 2021-2022. Les guies docents que tenen la indicació de cursos anteriors entre parèntesi corresponen a assignatures no programades o bé amb la guia docent pendent d'actualització. Si la guia docent d’alguna assignatura programada no apareix s’ha d’anar a cercar-la al Dipòsit Digital de Documents. La informació completa de totes les assignatures que conformen la titulació es pot consultar a l’apartat Pla d’estudis i horaris.

 43609 - Avenços en Neurobiologia de la Comunicació i del Llenguatge

 44390 - Mètodes i Dissenys de Recerca Aplicats als Trastorns de la Comunicació i del Llenguatge

 44391 - Tècniques d'Anàlisi de Dades en Recerca

 43613 - Treball de Final de Màster

 44394 - Alteracions del Llenguatge Derivades de Trastorns del Neurodesenvolupament

 44393 - Pràctiques d'Intervenció

 44392 - Pràctiques de Recerca

 43611 - Trastorns Adquirits de la Comunicació i del Llenguatge

 43614 - Trastorns de la Comunicació i del Llenguatge Derivats del Dèficit Auditiu

 43615 - Trastorns de la Veu

 43612 - Trastorns Específics de la Comunicació i del Llenguatge Oral i Escrit