Màster oficial en Trastorns de la Comunicació i del Llenguatge

Títol únic interuniversitari UAB – URL amb el que adquiriràs competències per a la realització d'investigacions i intervencions en el camp dels trastorns de la comunicació i del llenguatge

Pla d'estudis Màster Oficial - Trastorns de la Comunicació i del Llenguatge

Fira virtual de màsters, postgraus i doctorats UAB

Sessions informatives virtuals del 4 al 8 d'octubre: resol els teus dubtes directament amb la coordinació del màster, postgrau o doctorat que vols dur a terme. Inscripció oberta!

Guies docents dels mòduls

Descripció del màster

El màster que es proposa té una durada de 60 crèdits europeus (ECTS) de contingut específicament relacionat amb la investigació, avaluació i intervenció en el camp dels trastorns la comunicació i del llenguatge, dels quals 18 ECTS són obligatoris i 12 ECTS corresponen al treball de fi de màster.
Els 18 ECTS obligatoris estan orientats a proporcionar a l'estudiant una sòlida formació en metodologia i tècniques d'investigació, així com una actualització en avenços en neurobiologia en l'àmbit dels trastorns de la comunicació i del llenguatge. La distribució dels 30 ECTS optatius restants permet configurar diferents recorreguts formatius en funció dels interessos dels estudiants, segons si venen més orientats a la investigació o a la professionalització.
Entre els recorreguts formatius que els estudiants podran construir amb base en l'elecció d'uns o altres mòduls optatius destaquen els següents:

  • Intervenció Logopèdica i de Psicologia del Llenguatge: orientat especialment a diplomats i graduats en logopèdia i en psicologia -tant professionals en actiu com nous graduats-, i que es defineix en un mòdul anual de 12 ECTS de pràctiques d'intervenció logopèdica o de psicologia del llenguatge que inclouen pràctiques clíniques i assistencials, així com seminaris clínics i actualitzacions en tècniques d'intervenció impartits per professorat especialista. La formació es completa amb l'elecció dels tres mòduls optatius (18 ECTS en total) de major interès per a l'estudiant en relació amb els principals àmbits d'actuació en trastorns de la comunicació i de llenguatge.
  • Recerca en Llenguatge, Veu i Dèficit Auditiu: definit a partir de la lliçó anual de 12 ECTS del pràcticum de recerca en trastorns de la comunicació i de el llenguatge, i que es complementa amb l'elecció de tres mòduls (18 ECTS en total) de major interès per a l'estudiant en relació amb els principals àmbits d'actuació en trastorns de la comunicació i de llenguatge.

Horaris

Horaris curs 2021-2022

Estructura del pla d'estudis

 

 

Caràcter Crèdits
Obligatoris 18
Optatius 30
Treball de fi de màster 12
TOTAL 60

 

 

Denominació del mòdul Crèdits Caràcter
Avenços en Neurobiologia de la Comunicació i del Llenguatge 6 OB
Mètodes i Dissenys de Recerca Aplicats als Trastorns de la Comunicació i del Llenguatge 6 OB
Tècniques d’Anàlisi de Dades en Recerca 6 OB
Treball de Final de Màster 12 OB
Alteracions del Llenguatge Derivades de Trastorns del Neurodesenvolupament 6 OT
Pràctiques d’Intervenció 12 OT
Pràctiques de Recerca 12 OT
Trastorns Adquirits de la Comunicació i del Llenguatge 6 OT
Trastorns de la Comunicació i del Llenguatge Derivats del Dèficit Auditiu 6 OT
Trastorns de la Veu 6 OT
Trastorns Específics de la Comunicació i del Llenguatge Oral i Escrit 6 OT

 

 

OB: Obligatoris
OT: Optatius