Màster Universitari en Trastorns de la Comunicació i del Llenguatge

IMPORTANT: AL CURS 24/25 NO S'IMPARTIRÀ AQUEST MÀSTER

Pla d'estudis Màster Oficial - Trastorns de la Comunicació i del Llenguatge

Fira virtual de màsters, postgraus i doctorats UAB

Sessions informatives amb les direccions i coordinacions. Del 26 de febrer a l'1 de març: Inscripcions obertes!

També pots emplenar el formulari d’aquesta pàgina per demanar atenció personalitzada.

Guies docents dels mòduls

La informació que apareix actualment és la del curs 2023-2024. Les guies docents que tenen la indicació de cursos anteriors entre parèntesi corresponen a assignatures no programades o bé amb la guia docent pendent d'actualització. Si la guia docent d’alguna assignatura programada no apareix s’ha d’anar a cercar-la al Dipòsit Digital de Documents. La informació completa de totes les assignatures que conformen la titulació es pot consultar a l’apartat Pla d’estudis i horaris.

La informació sobre les llengües emprades a cada assignatura es pot consultar entrant a la guia docent de cada assignatura.

 43609 - Avenços en Neurobiologia de la Comunicació i del Llenguatge (2022-23)

 44390 - Mètodes i Dissenys de Recerca Aplicats als Trastorns de la Comunicació i del Llenguatge (2022-23)

 44391 - Tècniques d'Anàlisi de Dades en Recerca (2022-23)

 43613 - Treball de Final de Màster (2022-23)

 44394 - Alteracions del Llenguatge Derivades de Trastorns del Neurodesenvolupament (2022-23)

 44393 - Pràctiques d'Intervenció (2022-23)

 44392 - Pràctiques de Recerca (2022-23)

 43611 - Trastorns Adquirits de la Comunicació i del Llenguatge (2022-23)

 43614 - Trastorns de la Comunicació i del Llenguatge Derivats del Dèficit Auditiu (2022-23)

 43615 - Trastorns de la Veu (2022-23)

 43612 - Trastorns Específics de la Comunicació i del Llenguatge Oral i Escrit (2022-23)