Dades de preinscripció

  • Estudiants de nou ingrés
  • Places ofertes
  • Nombre de sol·licituds
  • Nombre de sol·licituds en 1a opció
Sol·licituds 1a opció Oferta
2019 346 80 140
2018 230 40 140
2017 267 60 140
2016 300 60 140

Rendiment

  • Rendiment *
  • Rendiment dels estudiants de nou ingrés
Rendiment Rendiment nou ingrés
2018 49,17% 41,88%
2017 44,37% 40,85%
2016 40,08% 40,08%
* Rendiment = nombre de crèdits superats / crèdits matriculats