Pràctiques

Les pràctiques externes és un període de formació en què l'alumnat  s'integra en les rutines productives d'una empresa del sector de la Comunicació.
 
L'objectiu és aconseguir que l'alumnat, durant aquest període, assoleixi unes competències específiques i transversals, que li permetin arribar al mercat de treball amb un destacat bagatge cultural i uns bons coneixements de la creació dels productes informatius.

Entre les competències, destaquen:
  • Aplicar les teories del Managament en la direcció d'empreses publicitàries.
  • Conèixer l'estructura professional i econòmica del sistema empresarial dels mitjans de comunicació.
  • Conèixer les funcions del context tecnològic que intervé en el procés de la comunicació publicitària.
  • Conèixer la legislació publicitària en l'àmbit de la comunicació social.