Pla d'estudis Grau en Matemàtiques

Campus virtual i altres espais

Les assignatures de la titulació tenen a la seva disposició una plataforma virtual:
  • el Campus Virtual de la UAB

Aquesta plataforma permet la interacció de l'estudiant amb els materials de l'assignatura, el lliurament d'activitats digitals i la interacció amb l'equip docent.

Equipaments

- Aules
- Aules d'informàtica
- Laboratoris
- Sales d'estudi
- Aula Magna
- Sales de Graus
- Sala de Juntes
- Biblioteca de Ciència i Tecnologia