Pla d'estudis Grau en Ciències Ambientals

Guies docents de les assignatures

Títol que s'obté

Graduat/da en Ciències Ambientals

Horaris

Profesor responsable: Cristina Palet Ballús
Adreça electrònica: cristina.palet@uab.cat
Despatx: Facultat de Ciències, Departament de Química

HORARIS

Taula de crèdits per curs  Formació bàsica Obligatoris  Optatius Treball de Final de Grau
1r curs 60      
2n curs 6 54    
3r curs   60    
4t curs   6 48 6
Totals 66 120 48 6

Període lectiu

Matriculació anual. Planificació d'assignatures semestral.

Règim d’estudi

Dedicació a temps complet. Possibilitat de règim a temps parcial.

Assignatures de formació bàsica i obligatòries

1r curs 2n curs
 • Fonaments de Matemàtiques / 6 cr.
 • Fonaments de Física / 6 cr.
 • Fonaments de Biologia / 6 cr.
 • Sociologia Ambiental / 6 cr. 
 • Fonaments de Química / 6 cr.
 • Fonaments de Geologia / 6 cr.
 • Fonaments de Geografia / 6 cr.
 • Introducció a l'Economia Ambiental / 6 cr.
 • Dret Ambiental / 6 cr.
 • Introducció i Reptes de les Ciències Ambientals / 6 cr.

 

 • Ecologia / 6 cr.
 • Biologia Animal i Vegetal / 6 cr.
 • Eina I: Tractament Estadístic de Dades / 6 cr.
 • Ciències del Mar / 6 cr.
 • Recursos Energètics i Naturals / 6 cr.
 • Hidrologia / 6 cr.
 • Planejament Sostenible Rural i Urbà / 6 cr.
 • Projecte Integral I: Medis Físic i Biòtic / 6 cr.
 • Eina II: GIS-Anàlisi de Geoinformació / 6 cr.
 • Projecte Integral II: Gestió del Territori / 6 cr.
3r curs 4t curs
 • Enginyeria Ambiental / 6 cr.
 • Eina III: Avaluació de l'Impacte Ambiental / 6 cr.
 • Contaminació del Medi Ambient / 6 cr.
 • Ciències del Sòl / 6 cr.
 • Projecte Integral III: Impactes Antropogènics / 6 cr.
 • Canvi Climàtic i Global / 6 cr.
 • Ciència i Tecnologia de l'Aigua / 6 cr.
 • Prevenció, Reciclatge i Tractament de Residus / 6 cr.
 • Ciències de l'Atmosfera / 6 cr.
 • Projecte Integral IV: Tecnologia Ambiental / 6 cr. 
 • Eina IV: Divulgació, Comunicació i Educació Ambiental / 6 cr.
 • Treball de Final de Grau / 6 cr.

 

Assignatures optatives

4t curs
 • Pràctiques Professionals / 12 cr.
 • Modelització Ambiental
 • Mostreig i Tècniques Analítiques
 • Processos Geològics Externs
 • Processos Químics Sostenibles
 • Microbiologia Ambiental
 • Salut Ambiental
 • Risc Ambiental
 • Ciutats, Globalització i Sostenibilitat
 • Anàlisi i Gestió Ambiental en Empreses i Institucions
 • Traçadors Ambientals
 • Governança Ambiental
 • Economia Ecològica
 • Adaptació i Mitigació del Canvi Climàtic i Global
 • Gestió del Medi Natural
 • Societat, Territori i Medi Ambient en Catalunya
 • Gestió i Avaluació de la Ciència
 • Negociació i Política AmbientalTotes les assignatures optatives són de 6 crèdits excepte quan s'indica una alternativa.

 

Extinció dels estudis

El pla 1435 Grau en Ciències Ambientals (CCAA) s'extingeix a partir del curs 2023-24.
A partir del 2023-24 l'alumnat de nou accés quedarà matriculat a aquest nou pla 1535 Grau en Ciències Ambientals.

Presentació nou pla d'estudis 1535 Grau en Ciències Ambientals (CCAA)

L'alumnat que durant el 2022-23 cursi 1r curs del pla 1435 CCAA s'haurà d'adaptar a aquest nou pla 1535 CCAA segons la Taula d'adaptació del pla 1435 al nou pla 1535 abans de la formalització de l'automatrícula per al curs 2023-24.

Calendari implantació

2023-24 Docència de les assignaturas de 1r i 2n curs d'aquest nou pla 1535 Grau en Ciències Ambientals.
2024-25 Docència de les assignaturas de 3r i 4t curs d'aquest nou pla 1535 Grau en Ciències Ambientals.

A partir del 2024-25 ja no hi haurà docència pròpia del pla d'estudis en extinció 1435 Grau en Ciències Ambientals.