Pla d'estudis Grau en Empresa i Tecnologia

Guies docents de les assignatures

Títol que s'obté

Graduat/da en Empresa i Tecnologia

Horaris

Podeu consultar els horaris AQUÍ.
 

Informació del pla d’estudis

Taula de crèdits per curs

  Formació bàsica Obligatoris  Optatius Treball de Final de Grau
1r curs 42 18    
2n curs 18 42    
3r curs   60    
4t curs     48 12
Totals 60 120 48 12

Període lectiu

Quatre cursos que es poden desenvolupar en quatre anys acadèmics dividits en dos semestres.

Règim d’estudi

Dedicació a temps complet. Possibilitat de règim a  temps parcial.

Mencions

Formació General
Menció en Gestió de Sistemes d'Informació per a la Direcció Empresarial.
Menció en Gestió de la Infraestructura Informàtica
Menció en Gestió de la Innovació

Assignatures de formació bàsica i obligatòries

1r curs 2n curs
Comptabilitat Bàsica
Dret Empresarial
Economia Internacional (A)
Economia de l'Empresa
Estadística I
Fonaments de Programació
Introducció a l'Economia
 Introducció a la Resolució de Problemes i Disseny d'Algorismes
Matemàtiques I
Matemàtiques II
Bases de Dades 
Gestió per Processos
Finances
Economia Espanyola
Estadística II
Història Econòmica
Investigació Operativa
Microeconomia
Introducció als Sistemes d'Informació
Fonaments dels Sistemes Informàtics
 
3r curs 4t curs
Direcció d'Operacions
Sistemes de Gestió dels Costos
Gestió de Recursos Humans
 Introducció a la Gestió de la Innovació 
Macroeconomia
Màrqueting (A)
Projectes d'Innovació Tecnològica
Societat de la Informació
Sistemes Integrats de Gestió
Direcció Estratègica de l'Empresa
 
Treball de Final de Grau

(A) Possibilitat de cursar aquestes assignatures en anglès.

Assignatures optatives

Per obtenir una menció, s'han de cursar, com a mínim, 30 crèdits (5 assignatures) vinculats a cada itinerari. S'han de triar, com a mínim, dues assignatures de tipus A, i dues de tipus B i, com a màxim, una assignatura de tipus C.

4t curs Menció en Gestió de Sistemes d'Informació per a la Direcció Empresarial
 • Dret i Tecnologia de la Informació (*) 
 • Idioma Tècnic (*)
 • Introducció a e-Business i e-Government
 • Pràctiques Externes (18 crèdits) 
 • Programació d'Aplicacions per a Dispositius Mòbils
 • Qualitat i Sostenibilitat (*) 
 • Tecnologia Web 
 • Xarxes 
 • Intel·ligència Artificial

Tipus A 
 • Sistemes d'Informació per a la Gestió d'Operacions
 • Sistemes d'Informació per a la Gestió de Relacions Comercials
 • Sistemes d'Informació per a la Gestió Interna de l'Empresa (*)
Tipus B 
 • Business Intelligence (Sistemes d'Informació de Negoci)
 • Sistemes de Suport a la Gestió del Coneixement (*)
 • Sistemes de Suport a la Presa de Decisions
Tipus C
 • Factors Humans en els Sistemes d'Informació (*) 
 • Projectes de Desenvolupament de Programari Corporatiu 
 • Anàlisi i Disseny de Sistemes d'Informació (*)
Menció en Gestió de la Infraestructura Informàtica Menció en Gestió de la Innovació
Tipus A
 • Anàlisi i Disseny de Sistemes d'Informació (*) 
 • Business Intelligence (Sistemes d'Informació de Negoci) 
 • Factors Humans en els Sistemes d'Informació (*)
 • Projectes de Desenvolupament de Programari Corporatiu
Tipus B
 • Gestió de la Seguretat dels Sistemes d'Informació 
 • Gestió i Administració de les Tecnologies de la Informació 
 • Govern i Auditoria dels Sistemes d'Informació (*) 
Tipus C
 
 • Sistemes de Suport a la Gestió del Coneixement (*) 
 • Sistemes de Suport a la Presa de Decisions
Tipus A
 • Gestió de la Innovació (*) 
 • Noves Tecnologies de Producció (*)
 • Tecnologia i Empresa (*)
Tipus B
 • Business Intelligence (Sistemes d'Informació de Negoci)
 • Sistemes de Suport a la Gestió del Coneixement (*)
 • Sistemes de Suport a la Presa de Decisions
Tipus C
 • Sistemes d'Informació per a la Gestió d'Operacions
 • Sistemes d'Informació per a la Gestió de  Relacions Comercials
 • Sistemes d'Informació per a la Gestió Interna de l'Empresa (*)

Totes les assignatures optatives són de 6 crèdits, excepte quan s'indica una alternativa.
(*) Aquestes assignatures optatives no s'ofereixen durant el curs 2020-2021.