Pla d'estudis Grau en Empresa i Tecnologia

Guies docents de les assignatures

La informació que apareix actualment és la del curs 2023-2024. Les guies docents que tenen la indicació de cursos anteriors entre parèntesi corresponen a assignatures no programades o bé amb la guia docent pendent d'actualització. Si la guia docent d’alguna assignatura programada no apareix s’ha d’anar a cercar-la al Dipòsit Digital de Documents. La informació completa de totes les assignatures que conformen la titulació es pot consultar a l’apartat Pla d’estudis i horaris.

La informació sobre les llengües emprades a cada assignatura es pot consultar entrant a la guia docent de cada assignatura.

1r curs

 102183 - Dret Empresarial

 102173 - Economia de l'Empresa

 102115 - Estadística I

 102154 - Fonaments de Programació

 102120 - Introducció a l'Economia

 102097 - Matemàtiques I

 102096 - Matemàtiques II

 102196 - Comptabilitat Bàsica

 102143 - Economia Internacional

 102151 - Introducció a la Resolució de Problemes i Disseny d'Algorismes

2n curs

 102114 - Estadística II

 106398 - Fonaments dels Sistemes Informàtics

 102141 - Història Econòmica

 102186 - Bases de Dades

 102144 - Economia Espanyola

 102180 - Finances

 104609 - Gestió per Processos

 102148 - Introducció als Sistemes d'Informació

 102150 - Investigació Operativa

 102119 - Microeconomia

3r curs

 102182 - Direcció d'Operacions

 102181 - Direcció Estratègica de l'Empresa

 102179 - Gestió de Recursos Humans

 102163 - Introducció a la Gestió de la Innovació

 102118 - Macroeconomia

 106685 - Màrqueting Digital

 102191 - Projectes d'Innovació Tecnològica

 104608 - Sistemes de Gestió dels Costos

 102147 - Sistemes Integrats de Gestió

 102142 - Societat de la Informació

4t curs

 102187 - Treball de Fi de Grau

Optatives

 102194 - Business Intelligence (Sistemes d'Informació de Negoci)

 102161 - Gestió de la Seguretat dels Sistemes d'Informació

 102160 - Gestió i Administració de les Tecnologies de la Informació

 101764 - Intel·ligència Artificial

 104058 - Introducció a e-Business i e-Government

 102155 - Pràctiques Externes

 106399 - Programació d'Aplicacions per a Dispositius Mòbils

 102175 - Projectes de Desenvolupament de Programari Corporatiu

 102167 - Sistemes d'Informació per a la Gestió d'Operacions

 102168 - Sistemes d'Informació per a la Gestió de Relacions Comercials

 102192 - Sistemes de Suport a la Presa de Decisions

 102170 - Tecnologia Web

 102169 - Xarxes