Guies docents de les assignatures

La informació que apareix actualment sobre les guies és la del curs 2019-2020 exceptuant les guies del curs 2018-19 que s’indiquen entre parèntesi i que corresponen a assignatures no programades o bé amb la guia docent pendent d’actualització. Si la guia docent d’alguna assignatura programada no apareix s’ha d’anar a cercar-la al Dipòsit Digital de Documents.

La informació sobre les llengües emprades a cada assignatura es pot consultar a la guia docent de cada assignatura.

1r curs

103844 - Estructura de la Comunicació  CAT(2018-19) ESP(2018-19)

103843 - Història de la Comunicació  CAT(2018-19) ESP(2018-19)

103842 - Llenguatges Comunicatius Escrits i Audiovisuals  CAT(2018-19) ESP(2018-19)

103056 - Locució i Presentació  CAT(2018-19) ESP(2018-19)

2n curs

103841 - Tecnologies de la Informació i la Comunicació  CAT(2018-19) ESP(2018-19)

103840 - Teories de la Comunicació  CAT(2018-19) ESP(2018-19)

103069 - Teoria dels Gèneres Audiovisuals  CAT(2018-19) ESP(2018-19)

3r curs

103021 - Estructura del Sistema Audiovisual  CAT(2018-19) ESP(2018-19)

103065 - Guió Audiovisual de Ficció  CAT(2018-19) ESP(2018-19)

4t curs

103054 - Treball de Final de Grau  CAT(2018-19) ESP(2018-19)

Optatives

103039 - Animació Audiovisual  CAT(2018-19) ESP(2018-19)

103846 - Disseny i Composició Visual en Comunicació Audiovisual  CAT(2018-19) ESP(2018-19)

103066 - Dramatúrgia i Guió Cinematogràfic  CAT(2018-19) ESP(2018-19)

103076 - Gèneres Cinematogràfics  CAT(2018-19) ESP(2018-19)

103071 - Gèneres Televisius  CAT(2018-19) ESP(2018-19)

103064 - Guió Audiovisual de No-ficció  CAT(2018-19) ESP(2018-19)

103035 - Tècniques de Direcció Cinematogràfica  CAT(2018-19) ESP(2018-19)

103048 - Teoria i Anàlisi de la Televisió  CAT(2018-19) ESP(2018-19) ENG(2018-19)

103047 - Teoria i Anàlisi del Film  CAT(2018-19) ESP(2018-19)

103031 - Teoria i Pràctica del Documental  CAT(2018-19) ESP(2018-19)