Guies docents de les assignatures

La informació que apareix actualment sobre les guies és la del curs 2019-2020 exceptuant les guies del curs 2018-19 que s’indiquen entre parèntesi i que corresponen a assignatures no programades o bé amb la guia docent pendent d’actualització. Si la guia docent d’alguna assignatura programada no apareix s’ha d’anar a cercar-la al Dipòsit Digital de Documents.

La informació sobre les llengües emprades a cada assignatura es pot consultar a la guia docent de cada assignatura.

1r curs

103844 - Estructura de la Comunicació  CAT ESP ENG

103843 - Història de la Comunicació  CAT ESP ENG

105000 - Llengua Catalana per a Comunicació Audiovisual  CAT ESP ENG

103842 - Llenguatges Comunicatius Escrits i Audiovisuals  CAT ESP ENG

104997 - Perspectiva Històrica del Món i de l'Art Contemporani  CAT ESP ENG

103056 - Locució i Presentació  CAT ESP ENG

105014 - Mètodes i Fonts d'Investigació en Comunicació  CAT ESP ENG

105019 - Narrativa Audiovisual  CAT ESP ENG

2n curs

103045 - Estructura Social i Política  CAT ESP ENG

103840 - Teories de la Comunicació  CAT ESP ENG

103065 - Guió Audiovisual de Ficció  CAT ESP ENG

103052 - Història de la Ràdio i la Televisió  CAT ESP ENG

103051 - Història del Cinema  CAT ESP ENG

103059 - Llenguatge Multimèdia  CAT ESP ENG

103058 - Llenguatge Radiofònic  CAT ESP ENG

103685 - Llenguatge Televisiu i Cinematogràfic  CAT ESP ENG

103020 - Models de Producció i Difusió de la Indústria Audiovisual  CAT ESP ENG

103069 - Teoria dels Gèneres Audiovisuals  CAT ESP ENG

3r curs

103017 - Art Contemporani  CAT ESP ENG

103021 - Estructura del Sistema Audiovisual  CAT ESP ENG

103041 - Estudis d'Audiència i Recepció  CAT ESP ENG

103847 - Mètodes de Recerca en Comunicació  CAT ESP ENG

103036 - Planificació, Gestió i Realització d'una Obra Audiovisual  CAT ESP ENG

103070 - Programació en Radio i Televisió  CAT ESP ENG

4t curs

103068 - Prácticum  CAT ESP ENG

103054 - Treball de Fi de Grau  CAT ESP ENG

Optatives

103039 - Animació Audiovisual  CAT ESP ENG

103066 - Dramatúrgia i Guió Cinematogràfic  CAT ESP ENG

103053 - Estudis Visuals  CAT ESP ENG

103071 - Gèneres Televisius  CAT ESP ENG

103064 - Guió Audiovisual de No-ficció  CAT ESP ENG

103056 - Locució i Presentació  CAT ESP ENG

103550 - Tècniques de Realització Fotogràfica  CAT(2018-19) ESP(2018-19)

103048 - Teoria i Anàlisi de la Televisió  CAT ESP ENG

103046 - Teoria i Història de la Comunicació Interactiva  CAT ESP ENG

103846 - Disseny i Composició Visual en Comunicació Audiovisual  CAT ESP ENG

103076 - Gèneres Cinematogràfics  CAT ESP ENG

103074 - Gèneres Interactius  CAT ESP ENG

103073 - Gèneres Publicitaris  CAT ESP ENG

103043 - Gestió de Continguts i Usabilitat en Mitjans Interactius Generats pels Usuaris  CAT ESP ENG

103042 - Semiòtica de la Comunicació  CAT(2018-19) ESP(2018-19)

103035 - Tècniques de Direcció Cinematogràfica  CAT ESP ENG

103062 - Tècniques de Guió Audiovisual  CAT ESP ENG

103034 - Tècniques de Realització i Direcció Radiofònica  CAT ESP ENG

103033 - Tècniques de Realització Interactiva  CAT ESP ENG

103032 - Tècniques de Realització Televisiva  CAT ESP ENG

103047 - Teoria i Anàlisi del Film  CAT ESP ENG

103031 - Teoria i Pràctica del Documental  CAT ESP ENG