Guies docents de les assignatures

La informació que apareix actualment sobre les guies és la del curs 2019-2020 exceptuant les guies del curs 2018-19 que s’indiquen entre parèntesi i que corresponen a assignatures no programades o bé amb la guia docent pendent d’actualització. Si la guia docent d’alguna assignatura programada no apareix s’ha d’anar a cercar-la al Dipòsit Digital de Documents.

La informació sobre les llengües emprades a cada assignatura es pot consultar a la guia docent de cada assignatura.

1r curs

103682 - Comunicació i interacció educativa I  CAT(2018-19) ESP(2018-19) ENG(2018-19)

103683 - Comunicació i interacció educativa II  CAT(2018-19) ESP(2018-19) ENG(2018-19)

101644 - Educació i contextos educatius  CAT(2018-19) ESP(2018-19) ENG(2018-19)

101634 - El procés d'ensenyament aprenentatge  CAT(2018-19) ESP(2018-19) ENG(2018-19)

101662 - Teories i història de l'educació  CAT(2018-19) ESP(2018-19) ENG(2018-19)

2n curs

103520 - Antropologia i Filosofia de l'Educació  CAT(2018-19) ESP(2018-19) ENG(2018-19)

101657 - Bases sociopolítiques de l'educació  CAT(2018-19) ESP(2018-19) ENG(2018-19)

101653 - Disseny, seguiment i avaluació de plans i programes  CAT(2018-19) ESP(2018-19) ENG(2018-19)

101655 - Investigar en educació  CAT(2018-19) ESP(2018-19) ENG(2018-19)

101642 - L'organització i els grups  CAT(2018-19) ESP(2018-19) ENG(2018-19)

3r curs

103523 - Desenvolupament Organitzacional d'Institucions Educatives  CAT(2018-19) ESP(2018-19) ENG(2018-19)

103524 - Direcció i Lideratge d'Institucions Educatives  CAT(2018-19) ESP(2018-19) ENG(2018-19)

103528 - Economia i Planificació de l'Educació  CAT(2018-19) ESP(2018-19) ENG(2018-19)

103527 - Educació Comparada  CAT(2018-19) ESP(2018-19) ENG(2018-19)

103522 - Innovació Educativa  CAT(2018-19) ESP(2018-19) ENG(2018-19)

103521 - Models i Estratègies de Formació en les Organitzacions  CAT(2018-19) ESP(2018-19) ENG(2018-19)

103525 - Orientació Escolar  CAT(2018-19) ESP(2018-19) ENG(2018-19)

103526 - Orientació Professional  CAT(2018-19) ESP(2018-19) ENG(2018-19)

103686 - Pràcticum I  CAT(2018-19) ESP(2018-19) ENG(2018-19)

4t curs

103687 - Pràcticum II  CAT(2018-19) ESP(2018-19) ENG(2018-19)

101628 - Treball de final de grau  CAT(2018-19) ESP(2018-19) ENG(2018-19)

Optatives

101648 - Assessorament pedagògic  CAT(2018-19) ESP(2018-19) ENG(2018-19)

101660 - Avaluació de centres i professors  CAT(2018-19) ESP(2018-19) ENG(2018-19)

101630 - Deontologia i desenvolupament professional del personal pedagog  CAT(2018-19) ESP(2018-19) ENG(2018-19)

101636 - Educació en contextos de diversitat  CAT(2018-19) ESP(2018-19) ENG(2018-19)

101629 - Educació en entorns virtuals (e-learning)  CAT(2018-19) ESP(2018-19) ENG(2018-19)

101646 - Educació i cooperació per al desenvolupament  CAT(2018-19) ESP(2018-19) ENG(2018-19)

101639 - Educació, sostenibilitat i consum  CAT(2018-19) ESP(2018-19) ENG(2018-19)

101661 - Educació per a la ciutadania  CAT(2018-19) ESP(2018-19) ENG(2018-19)

101659 - Estratègies didàctiques per a la formació de les persones adultes  CAT(2018-19) ESP(2018-19) ENG(2018-19)

101631 - Formació per al Treball  CAT(2018-19) ESP(2018-19) ENG(2018-19)

101635 - Gestió i desenvolupament dels recursos humans en les organitzacions  CAT(2018-19) ESP(2018-19) ENG(2018-19)

101640 - Models internacionals de qualitat  CAT(2018-19) ESP(2018-19) ENG(2018-19)

101643 - Supervisió i inspecció educativa  CAT(2018-19) ESP(2018-19) ENG(2018-19)

101656 - Tecnologies per a l'aprenentatge i el coneixement (TAC)  CAT(2018-19) ESP(2018-19) ENG(2018-19)