Guies docents de les assignatures

Taula de crèdits per curs

  Formació bàsica Obligatoris  Optatius Treball de Final de Grau
1r curs 54 6    
2n curs 6 54    
3r curs   60    
4t curs     45 15
Totals 60 120 45 15

Mencions

Formació General
Menció en Disseny de Producte
Menció en Disseny d'Espais
Menció en Disseny Gràfic
Menció en Creació Visual
Menció en Cultura del Disseny

Assignatures de formació bàsica i obligatòries

1r curs 2n curs
- Dibuix Bàsic (g)
- Color i Volum (g)
- Dibuix Tècnic (d) (f) (g) (j)
- Introducció a la Teoria del Disseny i de l'Art
- Art, Disseny i Societat
- Taller de Dibuix (a) (g)
- Recursos Informàtics per al Disseny (g) (h)
- Física Aplicada al Disseny (d) (f)
- Introducció a la Història del Disseny i de l'Art
- Introducció al Projecte de Disseny (b), (d), (e) (i)
- Projectes 1
- Història de l'Art i del Disseny Modern
- Tipografia (a)
- Informàtica Aplicada al Disseny de Text i Imatge (1) (a) (i)
- Informàtica Aplicada al Disseny d'Espai i Volum (1)
- Disseny d'Espais Efímers
- Gestió de Projectes de Disseny (b) (c) (d) (e)
- Recursos Audiovisuals per al Disseny (h)
- Maquetes i Prototips (g)
- Disseny d'Elements d'Identitat
- Projectes 2
3r curs 4t curs
- Projectes 3
- Disseny i Art Contemporanis
- Disseny i Empresa (c) (d) (f) (g) (i) (j)
- Propietats i Usos dels Nous Materials per al Disseny
- Ergonomia, Percepció i Usabilitat (g)
- Últimes Tendències del Disseny
- Projectes 4
- Producció Gràfica (2) (b) (c) (i)
- Materials i Tècniques de Construcció (2) (j)
- Processos de Transformació Industrial (2)
- Maquetació Editorial (3) (b) (i)
- Modelatge d'Objectes (3)
- Representació Informàtica d'Arquitectura i Interiorisme (3)
- Introducció a la Fotografia (4) (a)
- Taller de Creació Gràfica (4)
- Taller d'Arts Visuals (4)
- Treball de Final de Grau

(1) S'ha de triar una d'aquestes dues assignatures.
(2) S'ha de triar una d'aquestes tres assignatures.
(3) S'ha de triar una d'aquestes tres assignatures.
(4) S'ha de triar una d'aquestes tres assignatures.
(a) Aquestes assignatures es poden convalidar als alumnes que accedeixen a aquests estudis des del CFGS de Gràfica Publicitària.
(b) Aquestes assignatures es poden convalidar als alumnes que accedeixen a aquests estudis des del CFGS de Disseny i Producció Editorial.
(c) Aquestes assignatures es poden convalidar als alumnes que accedeixen a aquests estudis des del CFGS de Producció en Indústries d'Arts Gràfiques.
(d) Aquestes assignatures es poden convalidar als alumnes que accedeixen a aquests estudis des del CFGS de Projectes i Direcció d'Obres de Decoració.
(e) Aquestes assignatures es poden convalidar als alumnes que accedeixen a aquests estudis des del CFGS de Desenvolupament de Productes en Fusteria i Moble.
(f) Aquestes assignatures es poden convalidar als alumnes que accedeixen a aquests estudis des del CFGS de Desenvolupament i Aplicació de Projectes de Construcció.
(g) Aquestes assignatures es poden convalidar als alumnes que accedeixen a aquests estudis des del CFGS de Modelisme Industrial.
(h) Aquestes assignatures es poden convalidar als alumnes que accedeixen a aquests estudis des del CFGS de Realització d'Audiovisuals i Espectacles.
(i) Aquestes assignatures es poden convalidar als alumnes que accedeixen a aquests estudis des del CFGS de Disseny i Edició de Publicacions Impreses i Multimèdia.
(j) Aquestes assignatures es poden convalidar als alumnes que accedeixen a aquests estudis des del CFGS de Projectes d'Edificació.
Més informació.

Assignatures optatives

- Pràctiques externes

Per obtenir una menció, s'han de cursar els 30 crèdits vinculats a l'itinerari:

Menció en Disseny de Producte Menció en Disseny d'Espais
- Anàlisi i Crítica del Disseny d'Objectes
- Disseny d'Elements d'Equipament Públic
- Disseny d'Envasos, Embalatges i Etiquetes
- Disseny de Mobiliari (e)
- Disseny d'Equipaments Domèstics
- Processos d'Innovació i Disseny de Producte
- Anàlisi i Crítica del Disseny d'Espais
- Interiorisme d'Espais Comercials
- Interiorisme d'Espais Domèstics
- Rehabilitació
- Interiorisme d'Espais de Treball
- Escenografia (h)
Menció en Disseny Gràfic Menció en Creació Visual
- Anàlisi i Crítica del Disseny de la Comunicació Visual (a)
- Direcció d'Art (a)
- Gràfica en Moviment
- Creació Tipogràfica
- Disseny Editorial (b) (i)
- Infografia
- Fotografia
- Creació Digital
- Serigrafia
- Tècniques d'Estampació
- Tècniques d'Il·lustració
- Il·lustració Aplicada
Menció en Cultura del Disseny  
- Història i Crítica del Disseny a Catalunya
- Pedagogies del Disseny
- Disseny i Gestió Cultural
- Direcció de Disseny
- Curadoria d'Exposicions de Disseny
- Anàlisi i Crítica del Disseny
 

Totes les assignatures són de 5 crèdits.
(a) Aquestes assignatures es poden convalidar als alumnes que accedeixen a aquests estudis des del CFGS de Gràfica Publicitària.
(b) Aquesta assignatura es pot convalidar als alumnes que accedeixen a aquests estudis des del CFGS de Disseny i Producció Editorial.
(e) Aquesta assignatura es pot convalidar als alumnes que accedeixen a aquests estudis des del CFGS de Desenvolupament de Productes en Fusteria i Moble.
(h) Aquesta assignatura es pot convalidar als alumnes que accedeixen a aquests estudis des del CFGS de Realització d'Audiovisuals i Espectacles.
(i) Aquesta assignatura es pot convalidar als alumnes que accedeixen a aquests estudis des del CFGS de Disseny i Edició de Publicacions Impreses i Multimèdia.