Guies docents de les assignatures

Títol que s'obté

Graduat/da en Comptabilitat i Finances

Horaris

Horaris Grau en Comptabilitat i Finances. Curs 2018/2019 

Informació del pla d’estudis

Taula de crèdits per curs

  Formació bàsica Obligatoris  Optatius Treball de Final de Grau
1r curs 48 12    
2n curs 12 48    
3r curs   54 6  
4t curs     48 12
Totals 60 114 54 12

Període lectiu

Quatre cursos que es poden desenvolupar en quatre anys acadèmics dividits en dos semestres.

Règim d’estudi

Dedicació a temps complet. Possibilitat de règim a temps parcial. 

Mencions

Formació General
Menció en Assessorament Financer
Menció en Comptabilitat i Fiscalitat

Assignatures de formació bàsica i obligatòries

1r curs 2n curs
Introducció a l'Economia
Matemàtiques I
Introducció a la Comptabilitat
Economia de l'Empresa
Introducció al Dret
Història Econòmica
Matemàtiques II
Economia Internacional (A)
Comptabilitat Financera I
Estadística I
Microeconomia
Estadística II (A)
Economia Espanyola
Màrqueting (A)
Mètodes de Valoració Financera I
Comptabilitat Financera II
Macroeconomia
Dret Mercantil
Finances I
Direcció de Recursos Humans
3r curs 4t curs
Comptabilitat de Costos
Finances II
Anàlisi Estats Financers
Direcció Estratègica
Econometria
Finances Corporatives
Tributació I
Control de Gestió
Direcció d'Operacions
Treball de Final de Grau
(A) Possibilitat de cursar aquestes assignatures en anglès

Assignatures optatives

Totes les assignatures optatives són de 6 crèdits excpete quan s'indica una alternativa.
3r i 4t cursos
Història de l'Empresa
Sistema Financer
 Sistemes d'Informació
Comerç Exterior

L'estudiant pot també escollir les assignatures optatives de les diferents mencions del grau.
Per a obtenir una menció s'han de cursar, com a mínim, 30 crèdits vinculats a cada itinerari.

Menció en Assessorament Financer Menció en Comptabilitat i Fiscalitat
Assessoria i Planificació Financera
 Gestió Asseguradora
 Gestió Bancària
 Màrqueting de Serveis i Intangibles
 Mètodes de Valoració Financera II
Dret Bancari i Assegurador
Plans de Pensions i Planificació de la Jubilació
Mètodes de Valoració d'Empreses
Fonaments d'Auditoria
 Comptabilitat de Societats i Normatives Comptables
 Comptabilitat i Fiscalitat
Comptabilitat Pública
Actualització Comptable i Financera
 Consolidació d'Estats Financers
 Dret Laboral
Tributació II
 
 
4t curs
Pràctiques Externes (18 crèdits)