Guies docents de les assignatures

Títol que s'obté

Graduat/da en Comptabilitat i Finances

Horaris

 Podeu consultar els horaris AQUÍ.

Informació del pla d’estudis

Taula de crèdits per curs

  Formació bàsica Obligatoris  Optatius Treball de Final de Grau
1r curs 48 12    
2n curs 12 48    
3r curs   54 6  
4t curs     48 12
Totals 60 114 54 12

Període lectiu

Quatre cursos que es poden desenvolupar en quatre anys acadèmics dividits en dos semestres.

Règim d’estudi

Dedicació a temps complet. Possibilitat de règim a temps parcial. 

Mencions

Formació General
Menció en Assessorament Financer
Menció en Comptabilitat i Fiscalitat

Assignatures de formació bàsica i obligatòries

1r curs 2n curs
Introducció a l'Economia
Matemàtiques I
Introducció a la Comptabilitat
Economia de l'Empresa
Introducció al Dret
Història Econòmica
Matemàtiques II
Economia Internacional (A)
Comptabilitat Financera I
Estadística I
Microeconomia
Estadística II (A)
Economia Espanyola
Màrqueting (A)
Mètodes de Valoració Financera I
Comptabilitat Financera II
Macroeconomia
Dret Mercantil
Finances I
Direcció de Recursos Humans
3r curs 4t curs
Comptabilitat de Costos
Finances II
Anàlisi Estats Financers
Direcció Estratègica
Econometria
Finances Corporatives
Tributació I
Control de Gestió
Direcció d'Operacions
Treball de Final de Grau
(A) Possibilitat de cursar aquestes assignatures en anglès

Assignatures optatives

Totes les assignatures optatives són de 6 crèdits excpete quan s'indica una alternativa.
3r i 4t cursos
Història de l'Empresa
Sistema Financer
 Sistemes d'Informació
Comerç Exterior
 
4t curs
Pràctiques Externes (18 crèdits)


L'estudiant pot també escollir les assignatures optatives de les diferents mencions del grau.
Per a obtenir una menció s'han de cursar, com a mínim, 30 crèdits vinculats a cada itinerari.

Menció en Assessorament Financer Menció en Comptabilitat i Fiscalitat
Assessoria i Planificació Financera
 Gestió Asseguradora
 Gestió Bancària
 Màrqueting de Serveis i Intangibles
 Mètodes de Valoració Financera II
Dret Bancari i Assegurador
Plans de Pensions i Planificació de la Jubilació
Mètodes de Valoració d'Empreses
Fonaments d'Auditoria
 Comptabilitat de Societats i Normatives Comptables
 Comptabilitat i Fiscalitat
Comptabilitat Pública
Actualització Comptable i Financera
 Consolidació d'Estats Financers
 Dret Laboral
Tributació II