Pla d'estudis Grau en Criminologia i Grau en Dret

Competències bàsiques

Consulteu les competències dels estudis de Grau en Criminologia i de Grau en Dret

Competències específiques

Consulteu les competències dels estudis de Grau en Criminologia i de Grau en Dret

Competències transversals

Consulteu les competències dels estudis de Grau en Criminologia i de Grau en Dret