Matrícula Grau en Matemàtiques

Matrícula d’altres cursos de grau, pas a pas

Si encara no l'has vist, revisa el pas a pas per fer la teva automatrícula

Dates de matrícula

Del 20 de juliol al 4 de setembre de 2020
Consulteu el Calendari d'automatrícula a l'apartat Avisos importants


Horaris i dates d'exàmens

Els horaris i les dates de classe i exàmens, són provisionals. Qualsevol modificació que es pugui produir es publicarà oportunament al web de la Facultat de Ciències o es comunicarà a través de la coordinació/professorat de la vostra titulació.
La programació d'horaris i aules on s'impartirà la docència es publicarà a la pàgina web de la facultat a partir del dia 4 de setembre.
Podeu accedir als horaris i aules de docència des dels ordinadors públics situats davant la gestió acadèmica, o des del vostre smartphone amb els codis QR que trobareu als cartells dels taulers d’informació de la facultat.

Informació dels estudis de Grau a la web del Departament de Matemàtiques

Treball de Fi de Grau
Els alumnes que sol·liciten Beca de Règim General  hauran de  formalitzar la matrícula de TFG i Pràctiques abans del  25 de setembre de 2020. La matrícula després d’aquesta data pot tenir repercussió pel que fa a la sol·licitud i concessió de les beques.

Es podrà matricular el Treball de Fi de Grau per automatrícula.

Defensa febrer 2021 data límit de matrícula el 20 de novembre de 2020

Defensa juny / setembre 2021 data límit de matrícula el 16 d'abril de 2021


Pràctiques Externes
Per a matricular l’assignatura de Pràctiques externes cal que us poseu en contacte amb la coordinació de pràctiques del vostre Grau, per a que us cerquin empresa.
Per a formalitzar la matrícula heu d'enviar un correu a la gestió acadèmica adjuntant l'autorització de la coordinació o be el formulari de formalització de conveni, emplenat i signat.

Els alumnes que sol·liciten Beca de Règim General  hauran de  formalitzar la matrícula de TFG i Pràctiques abans del  25 de setembre de 2020. La matrícula després d’aquesta data pot tenir repercussió pel que fa a la sol·licitud i concessió de les beques.

 

Formulari de sol·licitud

Formulari d'automatrícula

A tenir en compte abans de fer l’automatrícula

Informació del Règim de permanència que has de saber abans de fer l'automatrícula

Fer l’automatrícula

Fer l'automatrícula

Inici del curs

14 de setembre de 2020

Informació relacionada

Oferta docent de 4rt curs de Grau de Matemàtiques
Informació Taxes Matrícula
Informació important per a Becaris
Ordre de Domiciliació
Calendari d'accés a l'automatrícula GRAU curs 2020/2021
Suport a estudiants amb Necessitats Educatives Específiques - PIUNE

Horaris de les assignatures

Horaris i Exàmens