Matrícula d’altres cursos de grau, pas a pas

Si encara no l'has vist, revisa el pas a pas per fer la teva automatrícula

Dates de matrícula

Automatrícula d'estudiants de 2n, 3r i 4t de Grau

El procés d'automatrícula s'iniciarà entre el 17 i el 30 de juliol de 2019, segons els Sistema de citacions per baremació d'expedient, que assigna dia i hora a partir del qual l'estudiant pot accedr lliurement a la seva matrícula.

El sistema de citacions per baremació d'expedient, permet fer una assignació automàtica i massiva de citacions de matrícula als estudiants d'un pla d'estudis, ordenant-les per intervals del nombre de crèdits pendents de superar i, dins de l'interval, per la millor nota mitja de l'expedient acadèmic.

Tancament de l'automatrícula: 1 de setembre de 2019

Pots consultar el dia/hora exacte d'obertura de l'automatrícula en aquest enllaç

Mentoratge acadèmic per l'obtenció de fins a 3 crèdits Optatius: si vols participar en les activitats de Mentoratge, trobaràs calendari i informació en aquest enllaç.

A partir del dia 6 de juliol es podrà sol·licitar l’Acreditació econòmica / Beca equitat al web d’AGAUR en aquest enllaç, el tràmit és necessari per a fer la matrícula com estudiant becari si no s’ha gaudit de beca el curs anterior.

Per a qualsevol dubte o inconvenient, podeu contactar amb nosaltres:
93 581 3712
ga.biociencies@uab.cat

A tenir en compte abans de fer l’automatrícula

Informació del Règim de permanència que has de saber abans de fer l'automatrícula

Fer l’automatrícula

Fer l'automatrícula

Inici del curs

Inici de les classes, 16 de setembre de 2019.

Informació relacionada

Informació sobre Beques i Modalitats de pagament:


Avís sobre els horaris i dates d'exàmens:

Els horaris i les dates de classe i exàmens, són provisionals. Qualsevol modificació que es pugui produir en aquests calendaris, s'haurà de consultar al web de la Facultat de Biociències http://www.uab.cat/biociencies o bé capturant el QR que trobareu a l'entrada de la Facultat.

Altres documents d'interès:

Observacions

Gestió Acadèmica de Biociències:

Correu electrònic: ga.biociencies@uab.cat
Telèfons: 93 581 37 12

Pàgina Web de la Facultat: http://www.uab.es/biociencies
BIOBLOC: http://gabiobloc.blogspot.com/