Guies docents de les assignatures

La informació que apareix actualment sobre les guies és la del curs 2019-2020 exceptuant les guies del curs 2018-19 que s’indiquen entre parèntesi i que corresponen a assignatures no programades o bé amb la guia docent pendent d’actualització. Si la guia docent d’alguna assignatura programada no apareix s’ha d’anar a cercar-la al Dipòsit Digital de Documents.

La informació sobre les llengües emprades a cada assignatura es pot consultar a la guia docent de cada assignatura.

1r curs

101935 - Anatomia humana: aparell locomotor  CAT ESP ENG

101917 - Bioestadística i anàlisi de dades  CAT ESP ENG

101892 - Biofísica  CAT ESP ENG

101914 - Biologia cel·lular  CAT ESP ENG

101916 - Estructura i funció de biomolècules  CAT ESP ENG

101913 - Genètica  CAT ESP ENG

101915 - Metabolisme de biomolècules  CAT ESP ENG

101933 - Fonaments de microbiologia i virologia  CAT ESP ENG

101894 - Histologia i fisiologia general  CAT ESP ENG

101907 - Laboratori I  CAT ESP ENG

101893 - Química orgànica  CAT ESP ENG

2n curs

101934 - Anatomia humana: òrgans interns  CAT ESP ENG

101905 - Fisiologia de sistemes  CAT ESP ENG

101890 - Biologia del desenvolupament i teratogènia  CAT ESP ENG

101898 - Biologia molecular de la cèl·lula  CAT ESP ENG

101919 - Estructura i funció del sistema nerviós  CAT ESP ENG

101887 - Genètica humana  CAT ESP ENG

101895 - Histologia de sistemes  CAT ESP ENG

101932 - Immunologia  CAT ESP ENG

101906 - Laboratori II  CAT ESP ENG

3r curs

101884 - Anatomia patològica  CAT ESP ENG

101883 - Bases biològiques de la patologia  CAT ESP ENG

101909 - Bioinformàtica  CAT ESP ENG

101912 - Bioquímica clínica  CAT ESP ENG

101911 - Farmacologia  CAT ESP ENG

101886 - Genètica mèdica  CAT ESP ENG

101929 - Immunopatologia  CAT ESP ENG

101928 - Microbiologia mèdica  CAT ESP ENG

101901 - Principis d'epidemiologia, salut pública i bioètica  CAT ESP ENG

101910 - Toxicologia  CAT ESP ENG

4t curs

101885 - Treball de fi de grau  CAT ESP ENG

Optatives

101925 - Animals transgènics  CAT ESP ENG

101904 - Antropologia forense  CAT ESP ENG

101899 - Biofísica de membranes  CAT ESP ENG

101889 - Biologia humana  CAT ESP ENG

101897 - Biologia molecular i cel·lular del càncer  CAT ESP ENG

101888 - Citogenètica  CAT ESP ENG

101896 - Control de l'expressió gènica en eucariotes  CAT ESP ENG

101903 - Economia i gestió d'empresa  CAT ESP ENG

101923 - Enginyeria biomèdica i aplicacions de l'electrònica  CAT ESP ENG

101908 - Fisiologia aplicada  CAT ESP ENG

101882 - Genètica del càncer i oncologia  CAT ESP ENG

101891 - Genètica i reproducció  CAT ESP ENG

101902 - Història de la biologia  CAT ESP ENG

101931 - Immunologia de les malalties infeccioses  CAT ESP ENG

101922 - Nanobiotecnologia  CAT ESP ENG

101918 - Neuroquímica  CAT ESP ENG

101881 - Nutrició i dietètica  CAT ESP ENG

101926 - Pràctiques professionals  CAT ESP ENG

101900 - Psicobiologia  CAT ESP ENG

101921 - Tecnologia de la reproducció  CAT ESP ENG

101920 - Teràpia gènica i cel·lular  CAT ESP ENG