Grau en Nanociència i Nanotecnologia

S'han fet diversos canvis en el pla d'estudis d'aquest grau. Consulta tota la informació de la nova versió del grau en Nanociència i Nanotecnologia.

Informació general

 • Facultat de Ciències
 • Campus de Bellaterra
 • Durada: 4 cursos - 240 crèdits
 • Places: 65
 • Nota de tall Batxillerat / CFGS: 11,310
 • Preu per crèdit: 18,46 euros
 • Idioma: Català (60%), castellà (33%) i anglès (7%).
 • Calendari acadèmic
 • Modalitat: Presencial.
 Grau en Nanociència i Nanotecnologia

El grau en Nanociència i Nanotecnologia de la UAB

 • Formació interdisciplinària: física, química, biologia i matemàtiques.
 • Continguts centrats en l’estudi dels fenòmens i la manipulació dels materials a escala atòmica, molecular i macromolecular.
 • Formació de professionals per a la nova indústria i societat del coneixement:
  • Tecnologies de la comunicació.
  • Producció i emmagatzemament d’energia.
  • Creació de nous materials.
  • Fabricació a escala nanomètrica.
  • Desenvolupament d’instruments per solucionar problemes científics.
  • Tecnologia dels aliments.
  • Tecnologies de l’aigua i del medi ambient.
  • Millores en seguretat.
 • Formació específica en conceptes, principis, teories i tècniques fonamentals relacionats amb la nanociència i la nanotecnologia.
  • Sintetitzar i caracteritzar els materials a escala nanomètrica i estudiar-ne les propietats.
  • Manipular instruments i materials propis de laboratoris d’assajos per a l’estudi de fenòmens a escala nanomètrica.
  • Interpretar les dades obtingudes mitjançant mesures experimentals.
 • Mencions: Física i Química de Nanosistemes i Bionanotecnologia.

Sortides professionals

 • Recerca, desenvolupament i innovació tant en indústries basades en nous coneixements cientificotècnics (biotecnologia, microelectrònica, telecomunicacions, emmagatzematge d¿energia, nous materials, etc.) com en les indústries tradicionals innovadores (química, farmacèutica, biomèdica, ceràmica, tèxtil, etc.)
 • Direcció, control i planificació estratègica de tècniques, processos i productes nanotecnològics, en les indústries electrònica, de telecomunicacions, biomèdica, biotecnològica, farmacològica, etc

Testimonis

Programes de mobilitat

Pràctiques

Qualitat

Accedir a l'apartat de El grau en xifres

Més informació