Presentació

 Grau en Nanociència i Nanotecnologia

La nanociència i la nanotecnologia se centren en l’estudi dels fenòmens i la manipulació dels materials a escala atòmica, molecular i macromolecular, on les propietats difereixen considerablement de les observades a escales superiors.

El Grau en Nanociència i Nanotecnologia de la UAB ofereix una formació interdisciplinària: combina coneixements de física, química, biologia i matemàtiques i està enfocat a camps d’aplicació com ara les tecnologies, els materials, la biotecnologia, la medicina, l’energia i el medi ambient. Per les seves aplicacions, aquesta disciplina constitueix un dels motors més importants de la nova indústria i de la societat del coneixement.

S’espera que de la nanociència i la nanotecnologia sorgeixin innovacions que donin resposta a molts problemes de la societat actual en àmbits com les tecnologies de la comunicació, la producció i l’emmagatzemament d’energia, la creació de nous materials, la fabricació a escala nanomètrica, el desenvolupament d’instruments per solucionar problemes científics, la tecnologia dels aliments, les tecnologies de l’aigua i del medi ambient o les millores en seguretat. Calen, doncs, professionals amb una formació adequada per a aquest nou sector en expansió.

El grau permet comprendre els conceptes, principis, teories i fets fonamentals relacionats amb la nanociència i la nanotecnologia, així com la seva aplicació a la resolució de problemes. Els estudiants es preparen per sintetitzar, caracteritzar i estudiar les propietats dels materials a nanoescala; per manipular instruments i materials propis de laboratoris d’assajos per a l’estudi de fenòmens a nanoescala; i per interpretar les dades obtingudes mitjançant mesures experimentals.

Els estudiants es formen també en l’aplicació de les normes generals de seguretat i funcionament d’un laboratori i en les normes específiques per a la manipulació d’instruments i materials químics i biològics. Aprenen, a més, a efectuar avaluacions correctes dels riscos sanitaris i de l’impacte ambiental i socioeconòmic de les substàncies químiques i els nanomaterials.

Altres aspectes del grau són el coneixement de la legislació que regula la propietat intel·lectual en l’àmbit de la nanociència i la nanotecnologia o la familiarització amb els termes relatius a aquest camp en llengua anglesa.

Perfil de l’estudiant

Les característiques que es recomana que tingui l'estudiant interessat en fer aquests estudis són: curiositat, capacitat d'observació i habilitat deductiva, capacitat de raonament lògic i anàlisi rigorosa, de comprensió abstracta, que tingui interès per la investigació i l'experimentació, rigor i mètode en el treball i és recomana un bon nivell acadèmic en l'àmbit de les ciències experimentals i coneixements d'anglès.

Sortides professionals

  • Recerca, desenvolupament i innovació tant en indústries basades en nous coneixements cientificotècnics (biotecnologia, microelectrònica, telecomunicacions, emmagatzematge d¿energia, nous materials, etc.) com en les indústries tradicionals innovadores (química, farmacèutica, biomèdica, ceràmica, tèxtil, etc.)
  • Direcció, control i planificació estratègica de tècniques, processos i productes nanotecnològics, en les indústries electrònica, de telecomunicacions, biomèdica, biotecnològica, farmacològica, etc

Coordinador i equip de coordinació

Fes clic en el següent enllaç per saber quins són els coordinadors de les titulacions que s'imparteixen a la facultat.

Coordinació de Titulacions 

Professorat

Consulta el llistat de professors

Avaluació

La metodologia dels crèdits ECTS implica una avaluació continuada, en la qual es valora tota la feina de l'estudiant.

Horaris

HORARIS

Calendari acadèmic

CALENDARI ACADÈMIC 2018/2019

Recursos d'aprenentatge

Recursos d'aprenentatge

Facultat de Ciències
https://www.uab.cat/ciencies/
Campus de Bellaterra
Codi de preinscripció: 21080
65 places
Nombre de crèdits: 240 ECTS
Durada: 4 anys
Idioma: Català, castellà i anglès.
Preu per crèdit: 35,77 euros
Presencial.
Període lectiu: Anual.
Règim d’estudi: Dedicació a temps complet. Possibilitat de règim a temps parcial.
Títol que s'obté: graduat/da en Nanociència i Nanotecnologia
Ciències

Si tens dubtes o vols més informació pots omplir el formulari següent: *Camps obligatoris

Un cop enviat el formulari, rebràs un correu de confirmació de la teva petició