Pla d'estudis Grau en Nanociència i Nanotecnologia

Guies docents de les assignatures

La informació que apareix actualment és la del curs 2023-2024. Les guies docents que tenen la indicació de cursos anteriors entre parèntesi corresponen a assignatures no programades o bé amb la guia docent pendent d'actualització. Si la guia docent d’alguna assignatura programada no apareix s’ha d’anar a cercar-la al Dipòsit Digital de Documents. La informació completa de totes les assignatures que conformen la titulació es pot consultar a l’apartat Pla d’estudis i horaris.

La informació sobre les llengües emprades a cada assignatura es pot consultar entrant a la guia docent de cada assignatura.

1r curs

 103979 - Biologia Cel·lular (2022-23)

 103303 - Càlcul (2022-23)

 103293 - Enllaç Químic i Estructura de la Matèria (2022-23)

 103271 - Física General: Electricitat i Magnetisme (2022-23)

 103270 - Física General: Mecànica i Ones (2022-23)

 103277 - Fonaments de Bioquímica (2022-23)

 103301 - Fonaments de Matemàtiques (2022-23)

 103292 - Reactivitat Química (2022-23)

2n curs

 103302 - Eines Matemàtiques

 103286 - Ampliació de Física Clàssica

 102523 - Biologia Molecular

 103276 - Bioquímica Metabòlica

 103308 - Instrumentació Electrònica

 103307 - Laboratori de Microscòpies i Tècniques de Caracterització de Materials

 103281 - Química dels Elements

 103280 - Química Orgànica

 103285 - Termodinàmica, Cinètica i Transformacions de Fase

3r curs

 103289 - Dispositius Electrònics

 103283 - Espectroscòpia Molecular

 103288 - Estat Sòlid

 103287 - Fenòmens Quàntics I

 103498 - Fenòmens Quàntics II

 103299 - Física i Química de Superfícies

 103275 - Microbiologia, Immunologia i Cultius Cel·lulars

 103282 - Química Analítica

 103294 - Química Supramolecular i Reconeixement Molecular

 103279 - Síntesi i Estructura de Materials Cristal·lins i Amorfs

4t curs

 103300 - Física en la Nanoescala

 103298 - Micro i Nanosistemes

 103306 - Nanofabricació

 103284 - Treball de Final de Grau

Optatives

 104061 - Economia i Gestió Empresarial (2022-23)

 103278 - Gestió de Projectes Cientificotècnics

 103274 - Nanobiosistemes Analítics

 103273 - Nanociència de Biomolècules

 103297 - Nanomaterials Avançats (2022-23)

 103296 - Nanomaterials per a l'Energia i el Medi Ambient

 103272 - Nanotecnologia en Biomedicina

 103290 - Nanotecnologia i Societat

 103295 - Nanotecnologia per a la Informació i les Comunicacions

 103269 - Pràctiques Externes

 104063 - Química i Enginyeria de Proteïnes

 103304 - Simulació de Sistemes Nanomètrics

 100092 - Temes de Ciència Actual