Pla d'estudis Grau en Nanociència i Nanotecnologia

Treball de fi de grau

El Treball Fi de Grau és una assignatura obligatòria que comporta la realització per part de l’estudiant d’un treball inèdit sota la supervisió d’un tutor, en el que s’integren i desenvolupen els continguts formatius, les capacitats, les competències i les habilitats adquirides durant el Grau. Està orientat a l’aplicació de les competències associades a la titulació i en el seu cas a la menció cursada.
Treball Final de Grau es podrà realitzar en català, castellà o anglès i s’haurà de defensar davant un tribunal.

Guia Treball Final de Grau