Accés Grau en Nanociència i Nanotecnologia

Taula d’accés

Els alumnes que volen accedir a aquesta titulació tenen, segons els estudis de procedència, diferents vies d'accés que es detallen a continuació:

Tipus d'accés Opció Nota de tall curs 22-23
Des de Batxillerat + PAU i des dels CFGS(*) Assignatures de la fase específica de les PAU
que ponderen:
  • Biologia (0,2)
  • Física (0,2)
  • Matemàtiques (0,2)
  • Química (0,2)
11,310
Proves d'accés per a més grans de 25 anys Opció Ciències 5,000
Altres Proves + de 45 anys ---
Titulats universitaris ---
Canvi d'estudis i convalidacions  

(*) Es convaliden des de 18 fins a 26 crèdits de la titulació als alumnes que hagin accedit des dels CFGS d'Anàlisi i Control, Automatització i Robòtica Industrial, Desenvolupament de Productes Electrònics, Eficiència Energètica i Energia Solar Tèrmica, Energies Renovables, Instal·lacions Electrotècniques, Laboratori Clínic i Biomèdic, Laboratori d'Anàlisi i Control de Qualitat, Laboratori de Diagnòstic Clínic, Manteniment Electrònic, Química Ambiental, Química Industrial, Sistemes de Regulació i Control Automàtics, Sistemes de Telecomunicació i Informàtics i Sistemes Electrotècnics i Automatitzats.
Més informació.

Codi de preinscripció

21080

Perfil de l’estudiant

Les característiques que es recomana que tingui l'estudiant interessat en fer aquests estudis són: curiositat, capacitat d'observació i habilitat deductiva, capacitat de raonament lògic i anàlisi rigorosa, de comprensió abstracta, que tingui interès per la investigació i l'experimentació, rigor i mètode en el treball i és recomana un bon nivell acadèmic en l'àmbit de les ciències experimentals i coneixements d'anglès.

Formació complementària

 

  • Curs preparatori de física per a les ciències (nivell bàsic) (15h).
  • Curs preparatori de física per a les ciències (nivell consolidació) (15h).
  • Curs preparatori de química per a les ciències (15h).
  • Curs preparatori de matemàtiques per a les ciències (20h).

 

 

Informació relacionada sobre l’accés

Consulta tota la informació relacionada amb les vies d’accés a la universitat: estudiants de batxillerat, estudiants de CFGS, majors de 25 anys, majors de 45 anys.

També trobaràs informació d’altres vies d’accés (acreditació d'experiència laboral, canvi d'estudis universitaris espanyols, canvi d’estudis universitaris estrangers), o vies d'accés per a estudiants internacionals no titulats (estudiants internacionals: batxillerat UE, estudiants internacionals: batxillerat no UE) i per alumnes titulats (reincorporacions, universitaris UE, universitaris no UE i titulats universitaris).