Presentació

El grau en Infermeria forma infermers i infermeres generalistes amb preparació científica i humana i capacitat suficients per identificar i valorar les necessitats, prioritzar els problemes, tenir cura de les persones, les famílies, els grups i la comunitat, i avaluar-ne l'estat.

Les persones titulades seran capaces d'oferir estratègies de promoció de la salut i prevenció de la malaltia i de dur a terme accions que contribueixin a mantenir o restablir la salut de les persones o a procurar-los una mort digna. Dins l'entorn del sistema de salut, els professionals de la infermeria comparteixen amb altres professionals sanitaris les funcions de planificació, organització, direcció i avaluació del sistema de salut.

El grau en Infermeria de la UAB s'imparteix a la Facultat de Medicina. La docència dels dos primers cursos es fa a la Unitat Docent de Ciències Mèdiques Bàsiques, a Bellaterra, i  els dos últims cursos a la Unitat Docent de l'Hospital Universitari Vall d'Hebron, a Barcelona. Els estudis d'Infermeria tenen una llarga tradició docent i una estreta vinculació amb l'Hospital Universitari Vall d'Hebron, un dels centres hospitalaris més grans de l'Estat espanyol des del punt de vista assistencial, docent i de producció científica. També estan vinculats amb l'Hospital Universitari Germans Trias i Pujol, que té una llarga tradició assistencial, docent i investigadora. A més, s'estableixen col·laboracions amb centres d'atenció primària i sociosanitària de gran qualitat i amb una àmplia oferta de serveis.

El grau en Infermeria permet aprofundir en coneixements específics per mitjà de les mencions en Infància i Salut, Vellesa i Salut, Salut i Comunitat i Salut Mental al Llarg de la Vida, que consten en el suplement europeu al títol.

Perfil de l’estudiant

L'estudiant que vulgui cursar aquests estudis ha de ser una persona amb capacitat per a les relacions interpersonals i el treball en equip, amb capacitat d'escoltar i d'adaptar-se a l'entorn, i que demostri responsabilitat i dedicació. També ha de tenir capacitat per a la resolució de problemes i la presa de decisions, habilitat per a l'autoaprenentatge, i mostrar respecte davant els valors i la cultura de les persones. També ha de ser capaç de comprometre's amb la salut i el benestar de les persones, famílies i grups.

Sortides professionals

La sortida professional més freqüent és el treball en hospitals, clíniques i centres d'atenció primària.
Els sectors principals d'ocupació són:

 • Departaments sanitaris d'empreses privades.
 • Exercici lliure de la professió, generalment, atenció domiciliària.
 • Centres sociosanitaris.
 • Centres de rehabilitació.
 • Balnearis.
 • Escoles bressol.
 • Mútues sanitàries.
 • Programes de promoció de la salut.
 • Serveis d'emergències mèdiques.
 • Gestió dels serveis d'infemeria.
 • Docència.
 • Recerca.

Altres sectors d'ocupació són els àmbits d'infermeria derivats de les especialitats que es fan per la modalitat de residència.

Coordinador i equip de coordinació

Coordinadora de titulació:
Sabiniana San Rafael Gutiérrez
935868282
Sabiniana.SanRafael@uab.cat

Coordinadora de 1r curs:
Juan Manuel Leyva
935868210
JuanManuel.Leyva@uab.cat
 
Coordinador 2on curs:
Purificación Escobar
935864649
Purificacion.Escobar@uab.cat

Coordinadora 3r curs:
Maria Feijoó Cid
935868212
Maria.Feijoo@uab.cat
 
Coordinadora 4rt curs:
Antonia Arreciado Marañon
935868211
Antonia.Arreciado@uab.cat
 
Coordinadora d'Intercanvis:
Maria Dolors Bernabeu Tamayo
935868214
Mariadolors.Bernabeu@uab.cat 
 
Coordinadora dels Pràcticums:
Mariela Patricia Aguayo González
935814650
MarielaPatricia.Aguayo@uab.cat
 
Coordinadora del Treball Fi de Grau:
María Isabel Fernández Cano
935868426
MariaIsabel.FernandezC@uab.cat

Professorat

Consulta el llistat de professors

Pla d'acció tutorial

Activitats d'Orientació a l'Estudiant

Avaluació

Amb el perfil de formació de la titulació per competències s'apliquen diversos procediments d'avaluació que són coherents amb les diverses estratègies d'ensenyament i aprenentatge. Així, als procediments d'avaluació tradicionals, como ara les proves objectives i les proves d'assaig, s'afegeixen procediments d'avaluació alternatius que s'apliquen en els treballs de grup, en els treballs pràctics i en els pràcticums, considerant la implicació de l'estudiant en el procés d'aprenentatge i d'avaluació.
 

Horaris

Podeu consultar els horaris al següent enllaç

Calendari acadèmic

Calendari Acadèmic

Recursos d'aprenentatge

Recursos d'aprenentatge

Facultat de Medicina
https://www.uab.cat/medicina/
Campus de Bellaterra i de Barcelona
Codi de preinscripció: 21044
90 places
Nombre de crèdits: 240 ECTS
Durada: 4 anys
Idioma: Català i castellà.
Preu per crèdit: 39,53 euros
Presencial.
Període lectiu: Anual, dividit en dos semestres.
Règim d’estudi: Temps complet amb possibilitat d'optar per la via lenta.
Títol que s'obté: graduat/da en Infermeria
Ciències de la Salut

Si tens dubtes o vols més informació pots omplir el formulari següent: *Camps obligatoris

Un cop enviat el formulari, rebràs un correu de confirmació de la teva petició