Pla d'estudis Grau en Infermeria

Guies docents de les assignatures

La informació que apareix actualment és la del curs 2020-2021. Les guies docents que tenen la indicació de cursos anteriors entre parèntesi corresponen a assignatures no programades o bé amb la guia docent pendent d'actualització. Si la guia docent d’alguna assignatura programada no apareix s’ha d’anar a cercar-la al Dipòsit Digital de Documents. La informació completa de totes les assignatures que conformen la titulació es pot consultar a l’apartat Pla d’estudis i horaris.

La informació sobre les llengües emprades a cada assignatura es pot consultar entrant a la guia docent de cada assignatura.

1r curs

 106102 - Ciències Psicosocials

 106105 - Comunicació i TIC

 106103 - Cultura, Societat i Salut

 106097 - Diagnòstic per la Imatge i Funció del Cos Humà I

 106096 - Estructura del Cos Humà

 106098 - Funció del Cos Humà II

 106104 - Metodologia Científica i Bioestadística

 106099 - Nutrició

 106107 - Bases Ètiques i Metodològiques de la Infermeria

 106106 - Evolució de les Cures i el Pensament en Infermeria