Pla d'estudis Grau en Infermeria

Guies docents de les assignatures

La informació que apareix actualment és la del curs 2022-2023. Les guies docents que tenen la indicació de cursos anteriors entre parèntesi corresponen a assignatures no programades o bé amb la guia docent pendent d'actualització. Si la guia docent d’alguna assignatura programada no apareix s’ha d’anar a cercar-la al Dipòsit Digital de Documents. La informació completa de totes les assignatures que conformen la titulació es pot consultar a l’apartat Pla d’estudis i horaris.

La informació sobre les llengües emprades a cada assignatura es pot consultar entrant a la guia docent de cada assignatura.

1r curs

 106102 - Ciències Psicosocials

 106105 - Comunicació i TIC

 106103 - Cultura, Societat i Salut

 106097 - Diagnòstic per la Imatge i Funció del Cos Humà I

 106096 - Estructura del Cos Humà

 106098 - Funció del Cos Humà II

 106104 - Metodologia Científica i Bioestadística

 106099 - Nutrició

 106107 - Bases Ètiques i Metodològiques de la Infermeria

 106106 - Evolució de les Cures i el Pensament en Infermeria

2n curs

 106101 - Comunicació Terapèutica

 106100 - Farmacologia

 106110 - Cures Infermeres a l'Adult I

 106109 - Educació per a la Salut

 106108 - Gestió i Qualitat dels Serveis d'Infermeria

 106118 - Infermeria Familiar i Comunitària

 106120 - Pràcticum I

 106121 - Pràcticum II

 106119 - Salut Pública

 106116 - Simulació I

3r curs

 106115 - Cures en Infermeria en Situacions Complexes

 106113 - Cures Infermeres en el Procés d'Envellir

 106112 - Cures Infermeres en la Infància, l'Adolescència i a la Dona

 106111 - Cures Infermeres a l'Adult II

 106114 - Cures Infermeres en Salut Mental

 106122 - Pràcticum III

 106123 - Pràcticum IV

 106124 - Pràcticum V

4t curs

 103678 - Pràcticum VI

 103989 - Treball de Final de Grau

 106127 - Treball de Final de Grau (2021-22)

Optatives

 101777 - Addiccions i Toxicomanies

 101817 - Aprendre a viure i acompanyar en el procés de morir

 101773 - Atenció d'Infermeria al Nen i la Família amb Problemes de Salut Infantil

 106135 - Creuant Fronteres

 101772 - Cures d'Infermeria en l'Atenció Primària de Salut Infantil

 104115 - Infermeria i Antropologia de la Medicina

 101776 - Intervencions en Salut Mental

 104114 - Metodologia de la Recerca Qualitativa en Ciències de la Salut

 101771 - Pràctiques externes en infància i salut

 101775 - Pràctiques externes en salut mental al llarg de la vida

 101819 - Pràctiques externes en vellesa i salut

 104116 - Pràctiques Externes Integrades

 101818 - Síndromes geriàtriques