Pla d'estudis Grau en Infermeria

Guies docents de les assignatures

Títol que s'obté

Graduat/da en Infermeria

Horaris

Podeu consultar els horaris al següent enllaç

Informació del pla d’estudis

Taula de crèdits per curs

  Formació bàsica Obligatoris  Optatius Treball de Final
de Grau
1r curs 48 12    
2n curs 12 48    
3r curs   60    
4t curs   27 24 9
Totals 60 147 24 9

Període lectiu

Anual, dividit en dos semestres.

Règim d’estudi

Temps complet amb possibilitat d'optar per la via lenta.

Mencions

Menció en Cures d'Infermeria en l'Atenció Pediàtrica
Menció en Envelliment i Salut al Final de la Vida
Menció en Salut Mental al Llarg de la Vida

Assignatures de formació bàsica i obligatòries


El 1r i 2n cursos s'impartiran a la Facultat de Medicina (Bellaterra). El 3r i 4t cursos s'impartiran a la Unitat Docent de la Vall d'Hebron.

1r curs 2n curs

1r semestre
-Estructura del Cos Humà
-Diagnòstic per la Imatge i Funció del Cos Humà I
-Ciències Psicosocials
-Comunicació i TIC
-Evolució de les Cures i el Pensament en Infermeria
2n semestre
-Metodologia Científica i Bioestadística
-Cultura, Societat i Salut
-Nutrició (1)
-Bases Ètiques i Metodològiques de la Infermeria
Anual
-Funció del Cos Humà II

 

1r semestre
-Simulació I
-Farmacologia
-Cures Infermeres a l'Adult I
-Salut Pública (2)
-Gestió i Qualitat dels Serveis d'Infermeria
-Infermeria Familiar i Comunitària
 2n semestre
-Comunicació Terapèutica
-Pràcticum I
-Educació per a la Salut
-Pràcticum II

3r curs 4t curs

1r semestre
-Cures Infermeres en Salut Mental
-Cures Infermeres a l'Adult II
-Cures Infermeres en el Procés d'Envellir
-Cures en Infermeria en Situacions Complexes
-Cures Infermeres en la Infància, l'Adolescència i a la Dona
2n semestre
-Pràcticum IV
-Pràcticum V
Anual
-Pràcticum III

-Treball de Final de Grau
-Simulació II
-Pràcticum VI
-Pràcticum VII


(1) Aquesta assignatura es pot convalidar als alumnes que accedeixen des del CFGS de Dietètica.
(2) Aquesta assignatura es pot convalidar als alumnes que accedeixen des del CFGS de Salut Ambiental.
Més informació.

Assignatures optatives

4t curs
- Pràctiques Externes Integrades / 12 cr.
Per a obtenir una menció s'han de cursar, com a mínim, 24 crèdits vinculats a cada itinerari. 
Menció en Cures d'Infermeria en l'Atenció Pediàtrica Menció en Envelliment i Salut al Final de la Vida
- Creuant Fronteres / 3cr.
- Cures d'Infermeria en l'Atenció Primària de Salut Infantil / 3 cr.
- Pràctiques Externes en Infància i Salut / 12 cr.(*)
- Cures d'Infermeria en l'Atenció Hospitalària Pediàtrica / 6 cr.
- Salut i Metodologies de Recerca Qualitativa / 3 cr.
- Educació Afectivosexual / 3 cr.

- Pràctiques Externes en Vellesa i Salut / 12 cr.(*)
- Creuant Fronteres / 3 cr.
- Cuidar i Acompanyar fins al Final de la Vida / 3 cr.
- Cures Avançades d'Infermeria en l'Adult Gran / 6 cr.
- Educació Afectivosexual / 3 cr.
- Salut i Metodologies de Recerca Qualitativa / 3 cr.

Menció en Salut Mental al Llarg de la Vida  

- Addiccions i Toxicomanies / 6 cr.
- Intervencions en Salut Mental / 3 cr.
- Pràctiques Externes en Salut Mental al Llarg de la Vida / 12 cr. (*)
- Creuant Fronteres / 3 cr.
- Salut i Metodologies de Recerca Qualitativa / 3 cr.
- Educació Afectivosexual / 3 cr.

 

(*) Obligatòria de menció. En cas de no cursar una menció, l'estudiant ha de cursar l'assignatura Pràctiques Externes Integrades obligatòriament.

Calendari d’implantació

CURS ANY IMPLANTACIÓ
1er Grau 2009/10
2on Grau 2010-11
3er Grau 2011-12
4rt Grau 2012-13