Grau en Ciència Política i Gestió Pública i Grau en Sociologia

Presentació

El doble grau en Ciència Política i Gestió Pública i Sociologia té per objectiu formar professionals d’alt nivell que puguin actuar en els diversos àmbits polítics i administratius (Administració pública, govern, relacions internacionals, organitzacions polítiques, parlament, etc.) amb un coneixement vàlid i fiable basat en la investigació dels diversos fenòmens que susciten debat públic, com ara les desigualtats socioeconòmiques, l’educació, el gènere, la immigració i la política social, i una preparació profunda sobre l’estructura social, la metodologia i les tècniques de recerca sociològiques.

Els dos graus s’imparteixen a la mateixa facultat, que té vincles importants amb el món acadèmic i científic. La Facultat de Ciències Polítiques i de Sociologia forma part d’un extens teixit d’instituts i centres de recerca que generen un flux constant d’idees, coneixements i persones, fet que garanteix una alta qualificació científica del professorat i la millor formació dels estudiants.

La Facultat de Ciències Polítiques i de Sociologia també posa un èmfasi especial en la internacionalització de l’activitat acadèmica (convenis d’intercanvi amb trenta universitats estrangeres, assignatures en anglès, etc.) i en l’orientació professional, mitjançant convenis de pràctiques amb moltes institucions.

Perfil de l’estudiant

L’estudiant d’aquesta doble titulació ha de tenir interès pels processos polítics, per l’Administració pública, per la vida social, per la solució dels conflictes i les desigualtats i per l’anàlisi dels comportaments de les persones i dels col·lectius, des d’una perspectiva de coneixement objectiu.

Ha de ser, per tant, una persona informada, amb inquietuds polítiques i socials, amb bona capacitat d’anàlisi i amb un esperit crític i reflexiu.

Sortides professionals

Aquesta formació combinada és especialment adequada per a l’activitat en àmbits lligats a les institucions polítiques i administratives, com ara els alts cossos administratius, la diplomàcia, l’assessoria a empreses i mitjans de comunicació, el tercer sector (fundacions i centres d’estudis, associacions, ONG, partits, sindicats, organitzacions socials) i els mitjans de comunicació com a persones expertes.

Coordinador i equip de coordinació

Dra. Olga Serradell i Pumareda  Tel. 93 581 1354   Olga.Serradell@uab.cat

Professorat

Consulta el llistat de professors

Avaluació

Avaluació continuada. Les activitats d’avaluació utilitzades a la titulació són: exàmens, seminaris, treballs, pràctiques, exposicions, etc.

Horaris

Matí i tarda

Calendari del curs 2018-2019

Recursos d'aprenentatge

Recursos d'aprenentatge

Facultat de Ciències Polítiques i de Sociologia
https://www.uab.cat/politiques-sociologia/
Campus de Bellaterra
Codi de preinscripció: 21125
20 places
Nombre de crèdits: 330
Durada: 5 anys
Idioma: Català, castellà i anglès.
Preu per crèdit: 25,27 euros.
Inici de classes: 12 de setembre del 2018

Presencial.
Període lectiu: Semestral.
Règim d’estudi: Dedicació a temps complet; possibilitat de règim a temps parcial.
Títol que s'obté: graduat/da en Ciència Política i Gestió Pública i graduat/da en Sociologia
Ciències Socials i Jurídiques

Si tens dubtes o vols més informació pots omplir el formulari següent: *Camps obligatoris

Un cop enviat el formulari, rebràs un correu de confirmació de la teva petició